Wet verduidelijking voorschriften woonboten

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken


Woonboten, de Woningwet en het Bouwbesluit

De Raad van State heeft in 2014 en 2015 geoordeeld dat een woonboot ook als bouwwerk moet worden gezien. De uitspraken van de Raad van State hadden tot gevolg dat alle woonboten met een ligplaatsvergunning illegaal waren geworden. Woonboten vielen immers niet onder het bouwbesluit en waren niet omgevingsvergunningplichtig.

Minister Blok werd door de uitspraak van de Raad van State gedwongen om de Woningwet aan te passen. Dat is in mei 2015 als concept wetsvoorstel openbaar geworden. Vervolgens heeft er een internetconsultatie plaats gevonden. Ook het WCG heeft bij die gelegenheid een reactie ingestuurd. De internetconsultatie heeft tot enige aanpassingen geleid, waarna het aangepaste concept in oktober 2015 ter advies aan de Raad van State is voorgelegd. Het definitieve wetsvoorstel is op 23 maart 2016 gepresenteerd. Op 20 december 2016 heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met het wetsvoorstel. Op 24 januari 2017 was het wetsvoorstel een hamerstuk in de Eerste Kamer. De wet Verduidelijking Voorschriften Woonboten is sinds 1 januari 2018 van kracht.

1 januari 2018 . . . . . . Wet verduidelijking voorschriften woonboten en Memorie van Toelichting . . . .(bron)


Hoofdpunten bestaande woonboten

  • Het wetsvoorstel maakt onderscheid tussen varende en niet-varende woonboten.
  • Niet-varende woonboten (watervilla's, woonarken, scharken) worden aangeduid als bouwwerk en hebben daarom een omgevingsvergunning nodig, anders zijn het illegale bouwwerken.
  • Varende woonboten worden omschreven als "schepen voor verblijf en bestemd en gebruikt voor de vaart". Deze schepen worden niet aangeduid als bouwwerk zijn niet omgevingsvergunningplicht en worden vrijgesteld van het Bouwbesluit. Voor deze schepen verandert er niets. In Groningen geldt dit in principe voor de schepen in de Noorderhaven, een haven waar uitsluitend varende schepen zijn toegestaan.
  • De ligplaatsvergunning wordt gelijkgesteld met de omgevingsvergunning, hierdoor krijgen alle legale, niet-gedoogde woonboten automatisch een omgevingsvergunning.
  • De voorwaarden voor de ligplaatsvergunning blijven van kracht en gelden ook voor de omgevingsvergunning.
  • Niet-varende woonboten die geen ligplaatsvergunning of -ontheffing nodig hadden worden gelijkgesteld aan bouwwerken met een omgevingsvergunning.
  • Indien een ligplaatsvergunning in tijd begrensd is dan geldt deze beperking ook voor de omgevingsvergunning.

Overgangsrecht

Voor bestaande woonboten met een ligplaatsvergunning verandert er niets zolang de woonboot niet vervangen wordt door nieuwbouw. Verbouwing of vervanging door een reeds bestaande woonboot blijft mogelijk, in principe onder dezelfde voorwaarden die nu gelden, zonder aan de technische voorwaarden van het Bouwbesluit te hoeven voldoen. Er zal dan een nieuwe omgevingsvergunning afgegeven moeten worden.

Verordening Openbaar Vaarwater

De consequenties voor de Verordening Openbaar Vaarwater zijn nog niet helemaal duidelijk. De gemeente kan eisen van welstand voor niet-varende woonboten opnemen in de welstandsnota, hierbij zal dan overgangsrecht van toepassing zijn. Voor varende woonboten zou de Verordening ongewijzigd van kracht kunnen blijven.

Kansen

De eerste indruk is dat het wetsvoorstel zeker een aantal kansen biedt:

- de rechtszekerheid van waterbewoners kan worden verbeterd.

- de gemeente kan eindelijk gaan ingrijpen bij onveilige situaties op kamerverhuurboten.

- voor nieuw aan te leggen ligplaatsen kunnen betere afspraken gemaakt worden, o.a. met betrekking tot welstand.

Open vragen

Voor alle bovenstaande conclusies houdt het WCG een slag om de arm en er blijven genoeg vragen over, zeker in het licht van nieuw te formuleren beleid voor wonen op het water in Groningen:

- wat zijn de gevolgen voor de uitgiftesystematiek van nieuwe ligplaatsen ?

- wordt het onbruikbare begrip "authentiek schip" overbodig nu het door de wetgever waarschijnlijk afdoende is omschreven als "schepen gebruikt voor verblijf en bestemd en gebruikt voor de vaart" ?

- zullen de bizarre criteria voor verwaarlozing in de Verordening Openbaar Vaarwater als technische eisen eindelijk naar de prullenbak verhuizen ?


Overzicht 2014-2018