2018 Informatie over nieuwe woonbotenwet

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken


In sommige publicaties staan passages waar je vraagtekens bij kunt zetten. Bestaande woonboten met een ligplaatsvergunning hoeven geen omgevingsvergunning aan te vragen (geen toetsing aan het Bouwbesluit). De (bestaande) ligplaatsvergunning gaat van rechtswege (automatisch) gelden als omgevingsvergunning, wordt gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning, maar wordt niet omgezet in een omgevingsvergunning zoals eerder werd voorgesteld. De omgevingsvergunning regelt het bouwen en gebruiken van de woonboot, de ligplaatsvergunning heeft daarnaast betrekking op het gebruik van het water. Woonboten die geen vergunning of ontheffing nodig hadden worden gelijkgesteld aan bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is verstrekt.

Woonschepen die af en toe varen zijn uitgezonderd in de wetswijziging: het zijn geen bouwwerken en daardoor niet omgevingsvergunningplichtig; de Wabo en het daar in opgenomen overgangsrecht zijn dan ook niet op deze schepen van toepassing.

Verduidelijking voorschriften woonboten....?