Platform Waterbewoners Groningen

Uit Woonschepen Comite Groningen
Versie door NicoTiel (Overleg | bijdragen) op 19 aug 2022 om 16:15

Ga naar: navigatie, zoeken
  • De meest recente Algemene Vergadering vond plaats op 29 mei. Later dit jaar zal er weer een zijn, ongetwijfeld opnieuw vanaf 19.30 op de Witte Zwaan.
  • Heb je vragen, opmerkingen of nieuws, of wil je op onze verzendlijst voor dringend nieuws? Mail naar pwbg.net@gmail.com
  • Veel gestelde vragen worden hier beantwoord. Of probeer de zoekfunctie links op deze pagina.

Welkom

Het Platform WaterBewoners Groningen (PWBG) is de officiële bewonersorganisatie voor alle ruim 500 woonboten in de gemeente Groningen, zoals is vastgelegd in een convenant met het gemeentebestuur. Het is daarmee de rechtsopvolger van het Woonschepencomité Groningen (WCG). Het blijft dus ook opkomen voor de belangen van de huidige en toekomstige waterbewoners en proberen het woon- en leefklimaat op de Groninger wateren te bevorderen.

Het PWBG maakt gebruik van een digitaal platform om discussies die voorheen op maandelijkse vergaderingen plaatsvonden te vergemakkelijken en te verbreden. Daarnaast streeft het PWBG-bestuur naar twee Algemene Vergaderingen per jaar, waaronder een voorjaarsvergadering waarop de jaarstukken aan de orde komen. Zowel op de voorjaars- als op de najaarsvergadering wordt tijd ingeruimd voor een groot onderwerp, bijvoorbeeld de omgevingswetgeving of verduurzaming.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door Jan Douwes, Ariel Zomerdijk en Nico Tiel sinds de Algemene Vergadering van het toenmalige WCG op 15 juni 2022 het door hen voorgestelde scenario met internetplatform had gekozen. De herziening van de statuten die hiervoor noodzakelijk was, heeft inmiddels plaatsgevonden.


Overzicht regelgeving en beleid gemeente Groningen

- Aanwijsbesluit Ligplaatsen 2020
- VerbeeldingLAATSTE NIEUWS