2020 Nieuwe regelgeving voor wonen op het water in Groningen

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken


Aanleiding

Sinds 1 januari 2018 is de Wet verduidelijking voorschriften Woonboten (WvvW) van kracht. De wet maakte het noodzakelijk om het bestemmingsplan en de verordening openbaar vaarwater aan te passen. Daarnaast vond de gemeente het nodig om een zeer omvangrijke welstandsnota voor woonboten op te stellen.

De gewijzigde regelgeving heeft geen gevolgen voor bestaande woonboten, zolang ze niet naar een andere ligplaats verhuizen en er geen verbouwing plaats vindt. Voor nieuw te bouwen woonboten is de nieuwe regelgeving wel van toepassing (o.a. Bouwbesluit en Welstandsnota)

In 2017 heeft de gemeente de Watervisie "Koersen op water" vastgesteld. Een aantal wijzigingen in de regelgeving is daar op terug te voeren.


Laatste ontwikkelingen


Nieuwe Verordening, Bestemmingsplan en Welstandsnota

- Aanwijsbesluit Ligplaatsen 2020
- Verbeelding


Aanvullende documenten


Gemeentelijke informatie over regelgeving voor woonboten

Klik hiervoor op deze link. Deze informatie is inmiddels verouderd, niet geactualiseerd en daardoor op belangrijke punten onjuist en onvolledig.

Bestaande woonboten waaraan niets verandert hebben geen omgevingsvergunning nodig, deze is middels het overgangsrecht automatisch verleend. Het Bouwbesluit is dankzij het overgangsrecht niet van toepassing op bestaande woonboten. Woonschepen die af en toe nog varen hebben geen omgevingsvergunning nodig omdat ze in de woonbotenwet hiervoor zijn uitgezonderd.


Informatie over de Wet verduidelijking voorschriften Woonboten en de situatie in Groningen


Regelgeving gemeente Groningen tot 9 september 2020

- Begripsbepalingen
- Toelichting algemeen
- Toelichting per hoofdstuk
- Aanwijsbesluit Ligplaatsen 2010
- Noorderhaven
- Wijziging verwaarlozingscriteria VOV 2013