Woonschepencomité Groningen

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken
  • Presentatie drie scenario's voor toekomst WCG, 15 juni vervolg ledenvergadering . . lees meer
  • Veel gestelde vragen worden hier beantwoord. Of probeer de zoekfunctie links op deze pagina.
  • Steun het WCG en meld je per e-mail aan voor de maandelijkse gratis nieuwsbrief. Lees hier hoe en waarom.

Welkom

Het Woonschepencomité Groningen (WCG) is de officiële bewonersorganisatie voor alle ruim 500 woonboten in de gemeente Groningen, zoals is vastgelegd in een convenant met het gemeentebestuur. Het WCG komt op voor de belangen van de huidige en toekomstige waterbewoners en probeert een zo gunstig mogelijk woon- en leefklimaat op de Groninger wateren te bevorderen.


De situatie in Groningen

Groningen telt 434 vaste ligplaatsen en een variabel aantal "vrije" ligplaatsen in de Noorderhaven (momenteel ruim 60). Hiermee is Groningen de tweede stad van Nederland als het gaat om wonen op het water.

Het WCG bestaat sinds 1983 en heeft een groot aandeel gehad in het plezierige woonklimaat waarin de Groninger waterbewoners zich tegenwoordig bevinden. Vaste ligplaatsen beschikken over alle nutsvoorzieningen en de rechtszekerheid is goed geregeld met een vergunningstelsel voor vaste, overdraagbare ligplaatsen verankerd in een Verordening Openbaar Vaarwater en het Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater. Dankzij de inspanning van het WCG betalen bootbewoners sinds 2002 geen liggeld meer maar Roerende Zaak Belasting, hierdoor betalen zij precies dezelfde gemeentelijke belastingen als de andere inwoners van Groningen.


Waar staat het WCG voor ?

  • behoud en uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor woonboten, er is een lange wachtlijst.
  • wonen op het water moet betaalbaar blijven en vergelijkbaar belast worden met wonen op de wal, dus roerende zaak belasting in plaats van (onbeschermd) liggeld. (lees meer)
  • weg met regelgeving die vervanging van oude woonboten belemmert. (lees meer)
  • verbetering van de rechtspositie van waterbewoners, zeker in de Noorderhaven.
  • vervangende ligplaatsen indien woonboten moeten wijken.


Bestuur

Het bestuur bestaat sinds 1 juli 2021 nog slechts uit twee bestuursleden en opvolging is op dit moment een probleem


Convenant tussen Gemeente en WCG

Voor de gemeente is het WCG de belangrijkste overlegpartner als het gaat om alle zaken die met wonen op het water te maken hebben. Dat is in 2010 vastgelegd in dit convenant met de gemeente. Het WCG is in het algemeen belanghebbend voor alle zaken die zich op en om het water afspelen en kan daardoor ook (juridische) procedures aanspannen indien dat echt nodig is.

De praktijk wijst uit dat het WCG de gemeente regelmatig aan het convenant moet herinneren.


Overzicht regelgeving en beleid gemeente Groningen

- Aanwijsbesluit Ligplaatsen 2020
- Verbeelding


LinksOproepen en tips

Mail ons als je een oproep hebt.


LAATSTE NIEUWS