Woonschepencomité Groningen

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken
  • Eerstvolgende vergadering, open voor iedereen: maandag 4 maart, 20.00, H.W. Mesdagstraat 72, Groningen.
  • Veel gestelde vragen worden hier beantwoord. Of probeer de zoekfunctie links op deze pagina.
  • Steun het WCG en meld je per e-mail aan voor de maandelijkse gratis nieuwsbrief. Lees hier hoe en waarom.

Introductie

Het Woonschepencomité Groningen (WCG) is de bewonersorganisatie voor alle woonboten in de gemeente Groningen. Het komt op voor de belangen van de huidige en toekomstige waterbewoners en probeert een zo gunstig mogelijk woon- en leefklimaat op de Groninger wateren te bevorderen.

Het bestuur komt in principe elke eerste maandag van de maand om 20.00 bijeen in buurtcentrum "Op Mars", HW Mesdagstraat 72. Op deze vergaderingen zijn alle waterbewoners en geïnteresseerden welkom om mee te praten over actuele ontwikkelingen, mee te denken over de korte en lange termijn, of om een probleem onder de aandacht te brengen.


De situatie in Groningen

Groningen telt 434 vaste ligplaatsen en een variabel aantal "vrije" ligplaatsen in de Noorderhaven (momenteel ruim 60). Hiermee is Groningen de tweede stad van Nederland als het gaat om wonen op het water.

Het WCG bestaat sinds 1983 en heeft een groot aandeel gehad in het plezierige woonklimaat waarin de Groninger waterbewoners zich tegenwoordig bevinden. Vaste ligplaatsen beschikken over alle nutsvoorzieningen en de rechtszekerheid is goed geregeld met een vergunningstelsel voor vaste, overdraagbare ligplaatsen verankerd in een Verordening Openbaar Vaarwater. Dankzij de inspanning van het WCG betalen bootbewoners sinds 2002 geen liggeld meer maar Roerende Zaak Belasting, hierdoor betalen zij precies dezelfde gemeentelijke belastingen als de andere inwoners van Groningen.


Uitgangspunten WCG

Het WCG staat voor een blijvende gelijkwaardige behandeling van wal- en scheepsbewoners. Daarnaast denkt het WCG op alle niveaus graag mee om het wonen op het water verder te verbeteren. Lees hier de uitgangspunten van het huidige bestuur. Er is bewust gekozen voor een compact bestuur met veel ruimte voor de bewoners om invloed uit te oefenen op de koers van het WCG: zowel per e-mail als in de maandelijkse openbare bestuursvergaderingen kunnen bewoners hun stem laten gelden. Een aantal oud-bestuursleden denkt actief mee met het bestuur om heldere, breed gedragen standpunten te formuleren.


Convenant tussen Gemeente en WCG

In 2010 heeft het WCG een convenant gesloten met de gemeente. Hierin is vastgelegd hoe het WCG als de door de gemeente aangewezen bewonersorganisatie voor alle woonboten zal worden betrokken bij de besluitvorming. Vroegtijdige informatievoorziening is hierbij van groot belang. Lees hier de hoofdpunten van het convenant.

De praktijk wijst uit dat het WCG de gemeente regelmatig aan dit convenant moet herinneren.


Overzicht regelgeving gemeente Groningen

- Begripsbepalingen
- Toelichting algemeen
- Toelichting per hoofdstuk
- Aanwijsbesluit Ligplaatsen 2010
- Noorderhaven
- Wijziging verwaarlozingscriteria VOV 2013


Links


Oproepen en tips

Mail ons als je een oproep hebt.


LAATSTE NIEUWS