WCG nieuwsbrief oktober 2020

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

4 oktober 2020


De eerste maandag van de maand nadert weer. Tot een half jaar geleden ontmoetten we elkaar 's avonds in "Op Mars" met vaak nog een borrel achteraf. Dat waren mooie avonden, soms ging het er heftig aan toe, maar altijd bleef het gevoel hangen dat het goed is om elkaar te ontmoeten. En elkaar te horen.

Door COVID-19 begint dit nu verleden tijd te worden en het lijkt erop dat dit nog even voortduurt. Vandaar dat we de mogelijkheden onderzoeken om de bijeenkomsten digitaal vorm te geven. Daarover volgt spoedig nader bericht. Gelukkig zijn er andere communicatie mogelijkheden en die worden ook benut. Zo zijn er diverse mailwisselingen geweest tussen een aantal WCG-leden en het bestuur. Dank voor alle bijdragen.

Belangrijk is dat onlangs de diverse verordeningen en bestemmingsplannen die het "wonen op water" betreffen door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Daarbij hebben we (WCG) naar vermogen geparticipeerd door het indienen van zienswijzen en door op de diverse raadsvergaderingen "in te spreken". Het staat voor ons vast dat deze geluiden en die van de bootbewoners gehoord worden!

Het lijkt erop dat we nu aangekomen zijn in een toestand van het handhaven van de status quo, populair gezegd: de boel zit op slot. Dat heeft voordelen want men kan zich dan gerustgesteld weten over de eigen woonsituatie. Maar er zit geen dynamiek in en in sommige gevallen wordt uitsterfbeleid gevoerd. Dat kan niet de bedoeling zijn, in ieder geval niet van ons.

Op dit moment is er grote behoefte aan woningen. In Groningen worden heel grote gebieden daartoe bestemd. Denk aan het Suikerunie terrein, aan het Eemskanaal, op termijn ook de Scandinavische havens. Men is daarbij verplicht een contingent sociale huurwoningen te realiseren. Wij vinden dat daarnaast ook een contingent "wonen op water" gerealiseerd moet worden. En met wonen op water bedoelen wij geen drijvende villa's, hoewel die ook mooi kunnen zijn.

Het kopen en verkopen van schepen gaat over het algemeen goed. Ook in de Noorderhaven is dat mogelijk. Maar voor de bewoners die onder de zogeheten "gedoogbeschikking" vallen zijn de druiven zuur. Ook hier is maatwerk nodig. De veranderde interpretatie van de regelgeving heeft deze bewoners overvallen. Het feit dat men nu feitelijk een vrijwel onverkoopbaar of niet-overdraagbaar schip bezit als gevolg van de veranderde manier waarop de regels uitgelegd worden verplicht de gemeente tot tegemoetkoming. Daar zal het WCG voor blijven gaan.

Het begrip "authentiek" als criterium voor het toekennen van ligplaatsen of bij overdracht blijven we aan de orde stellen vanwege de vage betekenis. Ons standpunt is: "passend in de omgeving". Toegegeven, ook lastig, maar het valt onder de maatstaven van de woningen op de wal.

Zoals bekend heeft de Noorderhaven de status van vrijhaven. Dat betekent concreet dat de bewoners een varend schip hebben en daarmee geen aanspraak maken op een "vaste ligplaats" of omgevingsvergunning. Het betekent tevens dat er helderheid moet zijn over de toegankelijkheid voor "derden" tot de haven. Dus hoe om te gaan met het begrip: "mits er ruimte is".

Enige commotie is ontstaan door de ongelukkige formulering van het artikel over de bevoegdheden om schepen te betreden. Een motie tot aanpassing hiervan is door de Raad verworpen. Maar het is klip en klaar duidelijk: je komt gewoon een schip niet op zonder toestemming van de bewoner (huisvredebreuk). Ambtenaren van de havendienst niet, ook de wethouder niet, ook de koning niet, niemand. Tenzij met een "Bevel tot huiszoeking" in de hand. Of als je schip in de hens staat (brandweer zou ik dan ook toelaten).

We vragen nog steeds mensen om mee te doen aan het bestuur. We kunnen niet alles. We hebben gesprekken met de wethouder, burgemeester, ambtenaren. We moeten mensen in ons bestuur hebben uit bijvoorbeeld de Woonschepenhaven. Die kunnen dan meegaan. Vertellen wat er aan de hand is. Zo ingewikkeld is dat echt niet. Het bestuur doet nogmaals dringend beroep op WCG leden om het bestuur te versterken!


Namens het bestuur, André, Koos, Gerrit