Sjabloon:WCG Vergaderingen

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Woonschepencomité Groningen (WCG) is de officiële bewonersorganisatie voor alle ruim 500 woonboten in de gemeente Groningen, zoals is vastgelegd in een convenant met het gemeentebestuur. Het WCG komt op voor de belangen van de huidige en toekomstige waterbewoners en probeert een zo gunstig mogelijk woon- en leefklimaat op de Groninger wateren te bevorderen.


Bestuur

Het bestuur bestaat sinds 15 juni 2022 weer uit het minimaal vereiste aantal van drie personen, te weten Jan Douwes, Ariel Haitsma en Nico Tiel, nadat de Algemene Vergadering het door hen voorgestelde scenario met internetplatform had gekozen. Met dit scenario wordt een rechtstreeksere betrokkenheid van alle waterbewoners en een (veel) minder prominente rol voor het bestuur beoogd, een in hoge mate collectief model dus. Een herziening van de statuten is hiervoor onvermijdelijk, en zal een van de eerste taken van het nieuwe bestuur zijn.


Overzicht regelgeving en beleid gemeente Groningen

- Aanwijsbesluit Ligplaatsen 2020
- Verbeelding