Raadscommissie keurt omstreden criteria voor verwaarlozing toch goed

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

De Verordening Openbaar Vaarwater wordt voor het begrip "verwaarloosd schip" uitgebreid met criteria die weinig tot niets met verwaarlozing te maken hebben maar alles met welstand. Tevens kan vanaf nu de vergunning worden ingetrokken indien een schip als verwaarloosd wordt aangemerkt. Hierdoor wordt de bewoner feitelijk dakloos gemaakt.

De nieuwe criteria zijn volstrekt onbegrijpelijk, subjectief en strijdig met hogere wetgeving.

Vanaf nu worden woonboten als verwaarloosd beschouwd en kan de vergunning ingetrokken worden indien:

 • door gedeeltelijke afbraak of verandering van de woonboot de samenhang in boot en opbouw is verstoord;
 • de detaillering van de wanden van de woonboot in ernstige mate wordt verstoord door (onderdelen van) installaties of door andere toevoegingen;
 • de woonboot aan de buitenzijde geheel of gedeeltelijk in ernstige mate is beschadigd;
 • de vorm of het aanzien van de woonboot in overwegende mate wordt bepaald door objecten die op de woonboot zijn geplaatst.

Lees hier het hele raadsvoorstel.

Klaas Koetje, Dirk van Driel en Hans Stok hebben ingesproken tijdens de raadscommissievergadering van 11 december 2013, maar alle inspanningen zijn tevergeefs geweest.

In het debat werden wel de juiste vragen gesteld (SP en Groen Links) maar daarop kwamen geen bevredigende antwoorden van wethouder Van der Schaaf, die alleen wou toezeggen dat de nieuwe criteria over een jaar beoordeeld zullen worden op effectiviteit.

 • De enige interessante uitspraak van de wethouder is dat er bewust niet voor welstandseisen is gekozen, maar voor een uitbreiding van het begrip "verwaarloosd schip".
 • Lees hier de officiële reactie van het WCG
 • Bekijk hier de inspraakreacties en het debat over de nieuwe omschrijvingen van een verwaarloosd schip.
 • Lees hier het gemeentelijke verslag.
 • Bekendmaking wijziging op 24 december 2013
 • De door de gemeente gevolgde procedure was slordig en strijdig met het convenant dat het WCG in 2010 met de gemeente heeft gesloten. (lees meer)
 • op 6 januari 2014 blijkt zelfs de wethouder niet in staat om uit te leggen wat er met de nieuwe criteria bedoeld wordt. Het WCG stelt dat de nieuwe omschrijvingen volstrekt onbruikbaar zijn en dus overbodig zullen blijken. Of tot willekeur en slepende procedures gaan leiden.
 • op 7 juli 2014 verstrekt de gemeente een omgevingsvergunning voor een horecaterras op een woonboot waarbij de nieuwe criteria voor verwaarloosd schip volledig genegeerd worden (meer)
 • 28 september 2017: de nieuwe criteria zouden na een jaar geëvalueerd worden. Dit is tot op heden na bijna 4 jaar nog steeds niet gebeurd. Voor zover bekend is nog geen enkele woonbooteigenaar aangeschreven op grond van de nieuwe criteria.