Nieuwsbrief: het WCG zoekt een nieuw bestuur

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken


5 maart 2019


Beste waterbewoners en geïnteresseerden,

Na bijna zes jaar zoekt het huidige bestuur van het Woonschepencomité Groningen (WCG) opvolging door een nieuw bestuur.


Wat is het WCG precies ?

Het WCG is de officiële bewonersorganisatie voor alle waterbewoners in Groningen. Voor de gemeente is het WCG de belangrijkste overlegpartner als het gaat om alle zaken die wonen op het water betreffen. Dit is vastgelegd in een convenant met de gemeente. Het WCG is in het algemeen belanghebbend voor alle zaken die zich op en om het water afspelen en kan daardoor ook (juridische) procedures aanspannen indien dat echt nodig is.


Wat doet het WCG zoal ?

Het bestuur organiseert maandelijks een openbare vergadering waarin alle waterbewoners en geïnteresseerden kunnen meedenken en meebeslissen over de lopende zaken. Dit zijn doorgaans interessante bijeenkomsten waarbij alles wat op en om het water speelt aan de orde komt. De communicatie met de achterban verloopt verder via de website en per e-mail. Het WCG bestuur heeft goede contacten met het gemeentebestuur (burgemeester en wethouders, politiek) en kan daardoor vrij snel zaken onder de aandacht krijgen. Ook de media worden door het bestuur ingezet indien dat nodig en handig is. Daarnaast vindt met enige regelmaat overleg plaats op ambtelijk (beleidsmatig) niveau. Dankzij het convenant met de gemeente moet het bestuur in een vroeg stadium door de gemeente geïnformeerd worden over alle zaken die met wonen op het water te maken hebben, waarbij het WCG om advies gevraagd moet worden (adviesrecht). In de praktijk moet het WCG de gemeente hier regelmatig aan herinneren.


Waar staat het WCG voor ?

  • behoud en uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor woonboten, er is een wachtlijst.
  • wonen op het water moet betaalbaar blijven en vergelijkbaar belast worden met wonen op de wal, dus roerende zaak belasting in plaats van (onbeschermd) liggeld (lees meer)
  • weg met regelgeving die vervanging van oude woonboten belemmert (lees meer)
  • verbetering van de rechtspositie van waterbewoners, zeker in de Noorderhaven
  • vervangende ligplaatsen indien woonboten moeten wijken, om wat voor reden dan ook


Een effectief bestuur

Het bestuur heeft de afgelopen jaren uit drie personen bestaan (penningmeester Marten Albers, secretaris Nico Tiel en voorzitter Dirk van Driel). Dankzij de compacte samenstelling van het bestuur hoefde er behalve maandelijks vrijwel niet vergaderd te worden. Het is in principe de bedoeling dat het bestuur zich met de hoofdlijnen bezig houdt (gemeentelijk beleid en wijze van uitvoering). Specifieke zaken kunnen vaak effectief gedelegeerd worden aan degenen in de kanaalvakken waar het speelt. Het bestuur kan dan eventueel een lijntje leggen naar de ambtenaren, het stadhuis of de media als dat gewenst is. Het hangt voor een groot deel af van het bestuurslid zelf hoeveel tijd hij/zij aan het bestuurswerk wil besteden.


Is het leuk, bestuurslid zijn ?

Jazeker. Afhankelijk natuurlijk wat je er zelf van maakt. Je krijg met de meest uiteenlopende zaken te maken, je leert enorm veel mensen kennen en je kunt er veel van opsteken. Het is bovenal ook nuttig werk waarbij het WCG regelmatig het verschil maakt als het gaat om beleid of bepaalde beslissingen betreffende wonen op het water.


Neem gerust contact op !

Mail ons als je geïnteresseerd bent in een uitdagende bestuursfunctie: woonschepencomite.groningen@gmail.com

Maar kom vooral naar de maandelijkse vergadering op maandag 1 april om 20.00, H.W. Mesdagstraat 72, Groningen


Bestuursverkiezing op maandag 6 mei 2019

Op maandag 6 mei hopen we een nieuw bestuur te kunnen voordragen. Dit zal plaats vinden tijdens de algemene jaarvergadering op het schip De Witte Zwaan om 20.00, Eemskanaal (achter de Praxis). Uiteraard is het oude bestuur later bereid het nieuwe bestuur wegwijs te maken....