Gemeente ziet positieve ontwikkelingen in Noorderhaven, WCG heeft vooral bedenkingen

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

16 november 2019


Op 13 november heeft het college van b&w deze voortgangsreportage over het handhavingstraject voor de Noorderhaven naar de gemeenteraad gestuurd.

Het college blijkt positief gestemd: "In het algemeen kan er gesteld worden dat de Noorderhaven in de afgelopen twee jaar een kwaliteitsslag heeft doorgemaakt. Vanuit de gemeente hebben we verscherpte aandacht gegeven aan de kwaliteit van de Noorderhaven. Met de komst van nieuwe eigenaren is de kwaliteit van de schepen toegenomen."

Een bijzondere bewering die niet door het WCG wordt herkend.

Het college stelt verder: "52 van de 63 schepen voldoen volledig of grotendeels aan de gestelde eisen. 27 schepen voldoen volledig aan de gestelde eisen; 18 schepen voldoen in hoge mate aan de eisen. Op het onderdeel “varend zijn” zal bij eigenaarswissel specifiek aandacht worden besteed om te bepalen of het schip aan deze eis voldoet; 7 schepen hebben een nieuwe eigenaar gekregen en voldoen inmiddels aan de gestelde eis van bewoning.

(...) Daarnaast voldoen er 10 schepen niet aan de authenticiteitseis voor schepen zoals bepaald in artikel 1 VOV 2006. Voor deze schepen wordt er een nieuw persoons- en schipgebonden gedoogbesluit afgegeven. Dit doen we vanwege de gegroeide historie waarbij in het verleden wel toestemming is gegeven en in enkele gevallen vanwege de sociale omstandigheden van de bewoners. Met het gedoogbesluit voor deze groep wordt voldaan aan de door de raad gewenste menselijke maat. In deze beschikking geven we aan dat de bewoner met het schip in de haven mag blijven liggen zolang er sprake is van eigendom en bewoning door de huidige bewoner. Mocht er een verandering zijn in de eigendomssituatie dan zal het schip de haven alsnog moeten verlaten wanneer niet aan de gestelde eisen wordt voldaan.

(...) Van de 11 schepen die niet voldoen aan de gestelde eisen is er één schip met veel achterstallig onderhoud waarbij de veiligheid en bewoning in het geding is. Bij dit schip gaat de directie Stadstoezicht actief handhaven."

Het WCG constateert dat de verkoopbaarheid van schepen in de Noorderhaven mede door het huidige beleid ernstig in het geding is en dat het gekozen uitsterfbeleid het aanzien van de haven geen goed zal doen. De verkoopbaarheid was al een probleem door de onduidelijke rechtspositie van de woonschepen in de haven, bovenop het moeizame financieringsklimaat van woonboten in het algemeen. Voor degenen die te goeder trouw een woonboot in de Noorderhaven hebben gekocht met een formele toelatingsbrief en een hypotheek en die nu in de gevarenzone verkeren zijn de druiven extra zuur. En waar kunnen schepen die moeten verdwijnen na verkoop heen ?

OOGTV had dit interview met de wethouder. Het WCG plaatst hierbij graag bovenstaande kanttekeningen, waarbij aangegeven dient te worden dat de situatie van de Noorderhaven veel gecompliceerder is dan hier geschetst is.

Precies een jaar geleden gaf het WCG dit advies over het Plan van Aanpak van de Noorderhaven.

  • het volledige Noorderhaven-dossier is hier te vinden.