Agenda WCG vergaderingen

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Algemene info & overleg: elke eerste maandag (behalve juli & augustus, soms niet in december of januari). Algemeen bestuur: elke derde woensdag van de maand (met dezelfde uitzonderingen)

Themabijeenkomst: Vaar regelement Recreatievaart 28 october 2009

 • Doel:
 • Info:
 • Bij verhindering kan je ook je punten naar ons mailen tot 27 october (via woonschepencomite.groningen(apenstaart)gmail.com)

Verslag Themabijeenkomst: Vaarregelement


Themabijeenkomst: B.O.V. 24 juni 2009

Verslag Themabijeenkomst: B.O.V.

Jaarvergadering woensdag 27 mei 2009 a.b. De Witte zwaan

PDF:Agenda Jaarvergadering

 1. Opening en vaststelling van de agenda,
 2. Verslag jaarvergadering 2008, PDF: Notulen jaarvergadering 2008
 3. Financieel jaarverslag/Kascomissie
 4. Inhoudelijk jaarverslag
 5. Bestuursverkiezing
  1. Verkiesbaar op voorstel van het bestuur: Paula Mulder, Gert Jan Braas
  2. Herkiesbaar zijn: Manfred Magnin, Albertien van Dijk en Marjon Luitingh.
  3. Voorgenomen taakverdeling: Marjon Luitingh(voorzitter) Paula Mulder(secretaris) Katharina van der Velde(penningmeester) Gert Jan Braas(lid) Manfred Magnin(lid) Albertien van Dijk(lid)
 6. Een vernieuwde werkwijze van het WCG. Toelichting door de voorzitter. Stukken toegevoegd.
 7. Voortgangsrapportage omtrent het riool. Toelichting door Gert Jan Braas.
 8. Verslag project Diepenring door Paula Mulder en Katharina van der Velde.
 9. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
 10. Sluiting


Vergadering maandag 2 maart 2009

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Notulen en actielijst 2 februari 2008
 3. Post in en uit
 4. Mededelingen van het bestuur
 5. WCGzaken
 6. Wonen op het Water
 7. Varen
 8. Werkgroepen
  1. Riool
  2. VOV (Verordening Openbaar Vaarwater)
  3. BOV (Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater)
  4. Waterrand (Het amendement Bestemmingsplan Waterrand (Oosterhamrikkade))
  5. Noorderhaven
  6. Diepenring
 9. Extra agendapunten en w.v.t.t.k.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting


Vergadering maandag 2 februari 2009

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Notulen en actielijst 5 januari 2008
 3. Post in en uit
 4. Mededelingen van het bestuur
 5. WCGzaken
 6. Wonen op het Water (Met Linda Nijlunsing over het inrichten van de kade Kapteynbrug- Zaagmuldersbrug)
 7. Varen
 8. Werkgroepen
  1. Riool
  2. VOV (Verordening Openbaar Vaarwater)
  3. BOV (Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater)
  4. Waterrand (Het amendement Bestemmingsplan Waterrand (Oosterhamrikkade))
  5. Noorderhaven
  6. Diepenring
 9. Extra agendapunten en w.v.t.t.k.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting


Vergadering maandag 5 januari 2009

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Notulen en actielijst 1 december 2008
 3. Post in en uit
 4. Mededelingen van het bestuur
 5. WCGzaken
 6. Wonen op het Water
 7. Varen
 8. Werkgroepen
  1. Riool
  2. VOV (Verordening Openbaar Vaarwater)
  3. BOV (Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater)
  4. Noorderhaven
  5. Diepenring
 9. Extra agendapunten en w.v.t.t.k.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting


Vergadering maandag 1 december 2008

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Notulen en actielijst 3 november 2008
 3. Post in en uit
 4. Mededelingen van het bestuur
 5. WCGzaken
 6. Wonen op het Water
 7. Varen
 8. Werkgroepen
  1. Riool
  2. VOV (Verordening Openbaar Vaarwater)
  3. BOV (Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater)
  4. Noorderhaven
  5. Diepenring (Met een verslag van de Werkconferentie van 5 november 2008.)
 9. Extra agendapunten en w.v.t.t.k.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Vergadering maandag 3 november 2008

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Notulen en actielijst 6 oktober 2008
 3. Post in en uit
 4. Mededelingen van het bestuur
 5. WCGzaken
 6. Wonen op het Water
 7. Varen
 8. Werkgroepen
  1. Riool
  2. VOV (Verordening Openbaar Vaarwater)
  3. BOV (Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater)
  4. Noorderhaven
  5. Diepenring Met o.a. presentatie van de presentatie voor de Werkconferentie ????
  6. Waterrand Oosterhamrikkade
  7. Wallenkantovereenkomsten Wilhelminakade en H de Groothkade
  8. SSNOG (Samenwerkende Nautische Organisaties Groningen)
 9. Extra agendapunten en w.v.t.t.k.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting