Gemeente spreekt zichzelf tegen in brief aan Noorderhavenbewoners

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Gemeentelijke brief zaait twijfel over de toekenning van een omgevingsvergunning voor alle met toestemming van de havendienst afgemeerde schepen

Op vrijdag 1 maart werd bij de bewoners van de Noorderhaven een brief van de gemeente bezorgd die op gespannen voet staat met enkele eerdere brieven. Ook de toon is opvallend.

Citaat: "Echter, in de praktijk liggen er veel schepen die nauwelijks van hun plek komen en derhalve slechts bestemd zijn om te wonen. De eigenaren van deze schepen zijn verplicht zich in te schrijven als bewoner." Los van het inkijkje in de kennelijke ergernis over de inhoud van de eigen Verordening Openbaar Vaarwater (het recht om stil te liggen), bevat het citaat ook een regelrechte fout tegen de Verordening. Ook schepen die geregeld gaan varen moeten namelijk bewoond worden door de eigenaar. Dat vereist dat de eigenaar zich inschrijft als bewoner.

Ook in het vervolg van de brief gaat het mis, doordat opnieuw onderscheid wordt gemaakt tussen schepen die permanent stilliggen en schepen die wel eens varen. In tegenstelling tot wat gesuggereerd wordt is in beide situaties een omgevingsvergunning vereist. Alle genoemde schepen mogen immers permanent stilliggen en daar is die vergunning voor nodig. Op dit punt is de brief zelfs lijnrecht in tegenspraak met een eerdere brief (van 4 december) van deze zelfde gemeente, die voor zover wij weten de instemming had van de stadsadvocaat. Daarin werd het volgende gesteld: "Voor wat betreft schepen in de Noorderhaven stellen wij ons op het volgende standpunt. Alle daar aanwezige schepen die beschikken over een gedoogbeschikking of een schriftelijke toestemming van het Havenkantoor beschikken van rechtswege over een omgevingsvergunning. Dit standpunt zal nog aan de belanghebbenden bekendgemaakt worden." (kopie van de complete brief)

Sinds vorig najaar hebben wij meermalen aangeboden om constructief mee te denken hoe dit inzicht het best in de gemeentelijke regelgeving kan worden ingebed. De afgelopen maanden zijn wij op een afstand gehouden omdat de gemeentelijke juristen volop met elkaar in discussie gingen en daar niet uitkwamen. De brief van vrijdag laat dat zien.

Het zou handig zijn als de gemeente met één mond sprak en geen verwarring stichtte. Of met een iets officiëler tintje: zich consequent naar de jurisprudentie bij de Raad van State voegde. Met dit geharrewar schiet niemand iets op.

Wij zullen volgende week opnieuw bij de gemeente benadrukken dat er snel duidelijkheid moet komen niet alleen voor de bewoners van de Noorderhaven, maar voor alle bootbewoners van Groningen!

Het bestuur.