Woonboten moeten mogelijk wijken voor fietssnelweg Noord Willemskanaal

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken


Uit de plannen voor de fietssnelweg Assen-Groningen langs het Noord Willemskanaal blijkt dat er in Groningen wellicht woonboten moeten verdwijnen. De fietssnelweg kan niet direct naast de woonboten aangelegd worden omdat deze dan niet meer bereikbaar zijn. Kennelijk zijn alleen fietsen toegestaan op de snelweg. Daarom wordt overwogen om de woonboten dan maar weg te halen. Dat is op te maken uit deze presentatie van (alweer) landschapsarchitecten, deze keer H+N+S uit Amersfoort. Met fietstunnels onder de bruggen door lijkt niets te gek voor dit "iconische fietspad". De plannen voor het hele traject in de stad Groningen zijn hier te vinden.

De gemeente Groningen bleek niet op de hoogte van de plannen om eventueel woonboten te verwijderen en was dan ook zeer onaangenaam verrast. Het blijkt namelijk al heel lastig om nieuwe ligplaatsen te vinden ter compensatie van de ligplaatsen die men wil opheffen in de Diepenring in het kader van de onlangs vastgestelde Watervisie.

Inmiddels heeft begin oktober een tweede werksessie plaats gevonden waarvoor ook de betrokken woonbootbewoners zijn uitgenodigd. Die zijn vooral verbijsterd, ook omdat er vrijwel niets met de door hen aangedragen varianten is gedaan.


Eerste deel fietssnelweg wordt binnenkort aangelegd

Het WCG heeft op 13 oktober de fasering van de aanleg van de fietssnelweg opgevraagd bij de projectleiding.

Het eerste deel (transferium Haren - Ketwich Verschuurlaan) komt dit voorjaar gereed. Het vervolg langs de Julianaweg richting centrum wordt op zijn vroegst een jaar daarna aangepakt en wellicht pas veel later. Het wordt een erg lastig en kostbaar tracé en mogelijk volgen er vertragende procedures.

Er zullen dus uiterlijk in het voorjaar verkeersvertragende of -werende maatregelen moeten komen voor de Julianaweg om ongelukken te voorkomen. De Julianaweg is een smal pad direct in het verlengde van de fietssnelweg. Het wordt intensief gebruikt door wandelaars, joggers, gewone fietsers, skaters, spelende kinderen en honden, ouderen met rollators en bewoners die voortdurend oversteken tussen schuur en schip. Snelverkeer is er niet toegestaan (onverplicht fietspad) maar is nu al een probleem dankzij (snor-)brommers en speed-pedelecs waartegen niet opgetreden wordt. Met ongelukken tot gevolg.

Maar wie is daarvoor verantwoordelijk ? De gemeente (beheerder) of de provincie (eigenaar) ? De kans bestaat dat beide partijen naar elkaar gaan wijzen... en dat er niets gebeurt.

De opmerking van D66-wethouder Paul de Rook op 11 oktober, dat de plannen zich nog in een vroeg voorstadium bevinden, klopt dus niet. Liever had het WCG gezien dat hij de woonbootbewoners had verzekerd dat zij zich geen zorgen hoeven te maken en dat er een goede oplossing komt.


Gevaarlijke situaties door tijdelijke omleiding

Vanaf eind oktober is het fietspad aan de westkant van het kanaal gestremd vanwege werkzaamheden. De grote stroom brommers en fietsers baant zich nu een weg over het paadje dat Julianaweg heet, met zeer gevaarlijke en opgewonden situaties tot gevolg. Het WCG heeft wethouder Paul de Rook op 2 november gevraagd hiervoor zo snel mogelijk maatregelen te treffen om ongelukken te voorkomen. De wethouder heeft toegezegd Groningen Bereikbaar hiervoor te benaderen.


Gemeente neemt contact op met bewoners Julianaweg

De tijdelijke omleiding is opgeheven en de rust is enigszins teruggekeerd, ook omdat het fietspad naar Haren nu is afgesloten voor ombouw tot de fietssnelweg die in maart 2018 zal worden opgeleverd. Begin december: de bewoners hebben de gemeente uitgenodigd om op locatie gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Het WCG schuift ook even aan.


(lees meer)