Overleg sjabloon:WCG LopendeZakenVoortgang

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

VOORSTEL A10 voor aanpassing van de hoofdpagina:


BELEID EN PROJECTEN

Project WOW op ramkoers door verkeerde wending:

Het project "Wonen op het Water" (WOW 2025) was weer vlot getrokken door wethouder Van Der Schaaf (PvdA) in het bestuurlijk overleg met WCG op 28 januari j.l. De wethouder gaf aan vaart te willen maken en een op hoofdlijnen publiekrechtelijk georiënteerde vergunning uitgifte in mei te willen presenteren in de gemeenteraad. Dit werd door ons op zich positief ontvangen. Echter de vervolgens gepresenteerde conceptversie 0.4 is door het AB van het WCG unaniem verworpen, hetgeen per brief aan het college werd gemeld. Hierin werd bezwaar gemaakt tegen de gang van zaken, nog niet tegen de inhoud van het stuk. Onze argumenten (proces en inhoud) werden op 4 maart doorgesproken met Eric Mooij. Op de Mesdagvergadering ook op 4 maart, is ook de inhoud (met een ligplaatsenhuurscenario met een forse kostenstijging van 500% t.o.v. de huidige RZB) met bewoners besproken.

Er zal nu vervolgens een bestuurlijk overleg worden gepland om uit deze impasse te komen. Vooralsnog houden we als WCG-bestuur vast aan de koers van het samen met de gemeente vinden van oplossingen. Het is momenteel wel heel lastig koershouden. Martijn Schuitemaker verzocht om een extra ALV en overweegt een motie van wantrouwen.

Geinteresseerde bewoners kunnen de brief aan het college en het door ons afgewezen "consultatie concept" bij de secretaris opvragen.

Het wordt tijd voor ontwikkeling van het suikerwater. Het WCG blijft zich sterk maken voor nieuwe ligplaatsen daar. Het Hoendiep en Winschoterdiep zijn binnen WOW als eerste kansrijke locaties aangemerkt. Via het suikerwater wat ons betreft graag, zoals beschreven in "Water als Drager" waarin we wijzen op de kansen die Groningen biedt voor wonen op het water

Projecten en uitvoeringszaken van de gemeente:

De revitalisering van de woonschepenhaven gaat door en komt in juni met een plan van aanpak in de gemeenteraad. VWG en WCG zouden tevoren informatie krijgen, maar moesten dit nieuws uit de krant lezen.

De voortgang in de Noorderhaven staat ook op de lat. Het betreft hier de adressering, de riolering en de nutsvoorzieningen, wat ons betreft graag met een WCG/gemeente-wijkschip. Ook hier wordt een voortgangsrapportage verwacht in maart naar de raad. Ondertussen zijn afspraken gemaakt over de declaratiesysthematiek voor de stroom. Er is een gezamenlijke nulmeting inclusief metertoewijzing per schip gebeurd eind februari. Daarna wordt met WCG (op 15 maart) overlegd over de periode oktober 2012 tot nulmeting. Tevens zal opnieuw gevraagd worden om uitleg over de tarifering met een kostenstijging van 40%.


Na elke vergadering van het Algemeen Bestuur plaatsen we een voortgangsrapportage van de lopende zaken in "het laatste nieuws". Hierin kan iedereen meer in detail uitgewerkt zien waar we precies mee bezig zijn.