Nieuw college van b&w wil openbare ruimte herwinnen

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

6 februari 2019


Vandaag is het nieuwe college van burgemeester en wethouders gepresenteerd dat gevormd wordt door de partijen Groen Links (drie wethouders), Pvda (twee wethouders), D66 en Christen Unie (elk één wethouder).

Roeland van der Schaaf (PvdA) blijft voor Wonen en Ruimte de belangrijkste wethouder voor Wonen op het Water.

Voor de praktische aspecten van onze woonvorm wordt Glimina Chakor (Groen Links) de wethouder van Stadsbeheer.

De verkeersontwikkelingen in de Oosterhamrikzone, de fietssnelweg langs het Noord Willemskanaal, de Ringweg Zuid en de aanleg van bruggen vallen onder de portefeuille van verkeerswethouder Philip Broeksma (Groen Links)

De havendienst is een onderdeel van Stadstoezicht en valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester.


Beleidsvoornemens van het nieuwe college

Wat betreft het beleid voor Wonen op het Water lijkt er niet veel te veranderen zo blijkt uit het coalitieakkoord "Gezond, Groen, Gelukkig, Groningen"

Er wordt met geen woord gerept over Wonen op het Water en het behoud of uitbreiding van het aantal ligplaatsen. De term "herwinnen" in relatie tot water mag waterbewoners wel de nodige zorgen baren....

Een paar citaten:

  • Spoor 2: Herwinnen van de Openbare Ruimte

Groen, water en ecologie (p14)

Een groene omgeving is een gezonde omgeving. Daar kunnen we sporten, wandelen of simpelweg tot rust komen. Een groene omgeving wapent ons tegen klimaatverandering en helpt de ecologie te versterken. Natuur brengt samen en is voor iedereen toegankelijk. Omdat we vinden dat alle inwoners in hun directe leefomgeving van de natuur moeten kunnen genieten, verbeteren we de recreatieve infrastructuur, zoals fiets- en wandelpaden, sport – en speelruimte en onze meren. Vooral voor kinderen is een gezonde en actieve leefomgeving belangrijk. Daarom vergroten we ook het aantal groene schoolpleinen.

Naast het groen wordt ook het openbaar (vaar)water beschermd. Het water wordt beleefbaar en bereikbaar voor inwoners en bezoekers. Er wordt gekeken welke locaties in de gemeente zich lenen voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De ecologie wordt versterkt met speciale aandacht voor de verbinding tussen stedelijk en landelijk gebied.

Vergroening is niet los te zien van de stevige duurzaamheidsambities van deze gemeente. Het bestaande groen en de ecologische structuur worden versterkt en er wordt groen toegevoegd ook in de binnenstad: als onderdeel van de Binnenstadsvisie investeren we minimaal één miljoen euro in meer groen en er komen bomen op de Grote Markt. Daarnaast introduceren we een Groeninvesteringsfonds. Ontgroening wordt niet alleen gecompenseerd, maar het groen keert versterkt terug. Vanuit dat fonds worden jaarlijks honderden extra bomen toegevoegd. Naast investeringen in het uitbreiden van groen, verbeteren we de leefkwaliteit door verhoging van het onderhoudsniveau van groen en schoon. We betrekken de inwoners daarbij.

Oosterhamrikzone (p16)

We zoeken naar alternatieven voor de autoverbinding door de Oosterhamrikzone (OHZ). Deze verbinding komt pas in beeld als alternatieven niet voldoen en alleen dan als de negatieve effecten van een autoverbinding in de omgeving substantieel worden opgevangen. De leefkwaliteit staat voorop en om deze zo goed mogelijk te borgen betrekken we belanghebbenden hierbij. We gaan verder met de planvorming van zowel de OHZ als de alternatieven, zodat we in 2021 een afgewogen besluit kunnen nemen.

Resultaten: (p17)

- Minder parkeerplaatsen, oa 100 minder aan de Diepenring

- BIM-locatie aangepakt: kade en water herwonnen, groen en ontmoeting centraal


  • Spoor 5: Groningen ontwikkelt zich verder (p30)

Meerstad. We gaan door met Meerstad. De hoge ambitie op het gebied van groen en water handhaven we. We willen ruimte geven voor meer woningen in het sociale- en middensegment. De nieuwe, verkeersveilige verbindingsweg tussen Meeroevers en de stad wordt de drager van een nieuw groen en gemengd woonmilieu.

Stadshavens. De zone rond het Eemskanaal tussen Meerstad en de binnenstad speelt een belangrijke rol om de vraag naar stedelijk wonen en werken in onze gemeente te faciliteren. We geven de komende jaren prioriteit aan de ontwikkeling van deze zone. Een gemengde woon- en werkomgeving met veel aandacht voor groen en openbare ruimte is onze ambitie.

Suikerfabriekterrein. Voor de ontwikkeling van het Suikerfabriekterrein blijven we inzetten op een stedelijke mix van wonen, werken, cultuur, evenementen, natuur en onderwijs. We starten deze periode met investeringen in de infrastructuur om een eerste woonbuurt te kunnen bouwen.