Maandelijkse WCG vergadering: gevaarlijke situatie met gasleiding in de Woonschepenhaven

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken
  • Openbare WCG vergadering, 3 februari 2020, H.W. Mesdagstraat 72, 20.00

Recent heeft een gesprek plaatsgevonden tussen een afvaardiging van het WCG bestuur en directeur stadsontwikkeling Richard Lombaerts. Onderwerp van gesprek was de problemen die nog steeds ervaren worden na de revitalisatie in de Woonschepenhaven in 2015. Enkele jaren later en vele contacten met de gemeente verder, constateren we dat er nog steeds veel moet gebeuren. De gastoevoer is bij recent onderzoek zodanig gevaarlijk gebleken dat de brandweer op last van de burgemeester om 23.00 bij een bewoner de situatie heeft moeten inschatten. Er moet volgens de brandweer onmiddellijk iets gebeuren en natuurlijk niet alleen voor deze specifieke bewoner. Het ontwerp van de gasleidingen deugt niet, en daar wordt door het WCG al jaren op gehamerd. Ook over de veiligheid van de waterleiding is na de legionellabesmetting in 2018 nog steeds geen duidelijkheid . Zie verder de actielijst voor een overzicht over de diverse lopende zaken.

Dirk van Driel neemt afscheid als bestuurslid. Zes jaar lang was Dirk als voorzitter en op het laatst als secretaris het gezicht van het WCG. Zijn dossierkennis is opvallend, zijn netwerk nuttig, zijn energie tomeloos en hij laat onder meer de prachtige WCG website als erfenis achter. Een rondschrijven is uitgegaan ivm een vacature voor secretaris. We hopen deze plek snel opgevuld te hebben.

Helaas kan ik zelf door verblijf in het buitenland niet aanwezig zijn. De honneurs zullen op gepaste wijze waargenomen worden door de overige bestuursleden.

André Wolff

Agenda

   opening
   Woonschepenhaven
   Houtstoken Noorderhaven
   Kanaalvakken
   Afsluiting
   Wat verder ter tafel komt

Daarna een borrel drinken in café Tante Truus in de Bleekerstraat ?