Hoendiep Hoogkerk blijft bevaarbaar, mogelijk drijvende woningen op voormalig Suikerfabriekterrein

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

De gemeente heeft in november 2020 de ontwerp structuurvisie Suikerzijde gepresenteerd voor de ontwikkeling van het voormalige Suikerfabriekterrein aan het Hoendiep nabij Hoogkerk (kaart).

Het goede nieuws voor de aanwezige woonschepen is dat de nieuwe bruggen voor de ontsluiting van het gebied beweegbaar zullen worden. Er zal nog wel een passende oplossing gevonden moeten worden voor de drie ligplaatsen die verdwijnen vanwege een nieuw te bouwen brug.

Ondanks de beperkte doorvaarthoogte van zes meter is de Suikerzijde nog steeds bereikbaar voor varende woonschepen, maar nieuwe ligplaatsen aan het Hoendiep worden uitgesloten vanwege een te hoge geluidsbelasting door de aangrenzende weg. Dat is een opmerkelijk argument omdat voor de reeds aanwezige woonschepen een uitzondering wordt gemaakt met dit ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid (bijlage III)

De Structuurvisie biedt wel ruimte voor drijvende woningen in een nog naar het Hoendiep te ontsluiten waterpartij. Het ligt voor de hand dat het hier om waterkavels in eigendom zal gaan. De gemeente heeft in 2018 aangegeven 80 waterkavels voor drijvende woningen in de gemeente te willen ontwikkelen, naast 40 ligplaatsen voor varende woonschepen.

Een vraag zou kunnen zijn of de waterkavels ook gebruikt kunnen worden om een varend schip af te meren.


Laatste nieuws: