Ontsluiting Suikerfabriekterrein heeft grote gevolgen voor een aantal woonboten in het Hoendiep

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken


18 juli 2018


Bij deze een korte eerste reactie op de Structuurschets Suikerfabriekterrein namens het Woonschepencomité Groningen (WCG). Het bestuur kon vanwege de eigen jaarvergadering niet aanwezig zijn bij de gemeentelijke bewonersavond op 2 juli voor de betreffende woonboten in het Hoendiep.

Het WCG begrijpt dat het te ontwikkelen Suikerfabriekterrein om ontsluiting vraagt en dat er dientengevolge bruggen over het Hoendiep zullen worden aangelegd. Deze bruggen gaan vrijwel zeker grote gevolgen hebben voor de aanwezige woonboten, met name voor de negen woonboten gelegen aan de Energieweg en de vier woonboten nabij de Ringweg-west. Daarnaast kunnen de bruggen gevolgen hebben voor de algemene bevaarbaarheid van het Hoendiep en de afmeermogelijkheden voor woon-, recreatie-, charter- en cruiseschepen langs het gehele Suikerfabriekterrein.

Het WCG geeft in dit stadium een aantal zaken ter overweging:

  • De aanleg van een brug in het verlengde van de Diamantlaan lijkt onvermijdelijk. Dit gaat vrijwel zeker ten koste van vier ligplaatsen voor woonboten. De gemeente zal zo spoedig mogelijk met de betrokken bewoners een oplossing moeten zoeken. Het verdient aanbeveling ook de vijf andere woonboten aan de Energieweg hierbij te betrekken. Het WCG is zeer huiverig voor een scenario zoals bijvoorbeeld van de Oosterhamrikzone, waar woonbootbewoners inmiddels meer dan vijftien jaar in onzekerheid verkeren over hun toekomst.
  • Het ligt voor de hand dat nieuwe bruggen in de gemeente Groningen beweegbaar uitgevoerd worden. Woonboten kunnen daardoor verplaatst worden voor noodzakelijk onderhoud en beweegbare bruggen sluiten aan bij de gemeentelijke Watervisie en het "no regret-beleid" dat de gemeente noemt bij de aanleg van nieuwe bruggen.
  • Overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van 27 januari 2010, de Woonvisie van 2015 en de Watervisie van 2017 zullen er netto geen ligplaatsen mogen verdwijnen aangezien er minimaal 434 ligplaatsen voor woonboten gewaarborgd dienen te worden. (lees meer)
  • Alle niet varende woonboten worden sinds 1 januari 2018 beschouwd als omgevingsvergunningplichtige bouwwerken. Het opheffen van een ligplaats van een woonboot kan nog meer dan voorheen vergeleken worden met het wegbestemmen en onteigenen van een woning op de wal (lees meer)


Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Dirk van Driel (voorzitter)