Convenant

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Hoofdpunten van het convenant dat het gemeentebestuur en het WCG op 22 november 2010 hebben gesloten:

  • 1. Regelmatig overleg tussen het WCG en de gemeente.
  • 2. Het recht op advies aangaande alle direct op waterwonen gerichte aandachtsgebieden.
  • 3. Het recht op meedenken in een zo vroeg mogelijk stadium.
  • 4. Er kan geen finaal besluit genomen worden zonder een advies van het WCG.
  • 5. Het gemeentebestuur wijkt in beginsel alleen om zwaarwegende redenen af van een advies. Het gemeentebestuur deelt de reden waarom wordt afgeweken mee aan het WCG.
  • 6. Het recht op informatie over alle direct op waterwonen betrokken zaken.
  • 7. Bij uitvoering wordt een planafspraak gemaakt. Bij afwijkingen van die afspraken vindt terugkoppeling plaats voor hernieuwde afstemming.
  • 8. Het WCG zal haar best doen zoveel mogelijk bewoners te betrekken en met hen te communiceren, ook langs digitale weg.


Lees hier het volledige en originele convenant.