Noorderhaven: gemeente en WCG blijven het oneens over gevolgen nieuwe woonbotenwet

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken


Dinsdag 30 januari vindt in café de Sleutel de gemeentelijke bewonersbijeenkomst voor scheepsbewoners van de Noorderhaven plaats. Op verzoek van het WCG bevat de avond ook een plenair (centraal) gedeelte dat om 20.00 begint. Een vrijblijvende inloopbijeenkomst bleek tijdens de laatste WCG-vergadering door alle aanwezigen ongewenst, vandaar. De gewijzigde uitnodigingsbrief van de gemeente zou inmiddels bezorgd moeten zijn.


Overleg op het stadhuis

Donderdag 25 januari heeft het WCG een ingelast overleg met wethouder Van der Schaaf gehad. Dit overleg diende onder andere als voorbereiding op de bewonersbijeenkomst. Veel heeft dit overleg verder niet opgeleverd. WCG en gemeente blijven het oneens over wat een varend schip is en over de gevolgen van de nieuwe woonbotenwet.

Verschil van inzicht met de gemeente

Het WCG vindt het onaanvaardbaar dat de gemeente inspecties ("inventarisaties") aan boord van de schepen wil uitvoeren om te kunnen vaststellen of een schip kan varen of vaarbaar gemaakt kan worden. Het antwoord is natuurlijk JA, elk schip kan in principe varen, dus wat wil men inventariseren ? De gemeente heeft niets aan boord of achter de voordeur te zoeken, alleen in geval van calamiteiten. Bovendien: voor de nieuwe wet telt niet of een schip kan varen, maar dat een schip moet varen om niet als bouwwerk te worden aangemerkt.

Alle schepen in de Noorderhaven liggen daar met toestemming en voor onbeperkte tijd. De bewoners betalen alle belastingen en ze hebben een vast adres in de Noorderhaven, het zijn inwoners van de stad Groningen. De schepen die nooit varen of enkel naar de werf gaan worden door de nieuwe wet gezien als bouwwerken waarvoor een vergunning is verstrekt, ze krijgen in feite dezelfde rechten als huizen op de wal. Een woonboot wegsturen is vrijwel hetzelfde geworden als een huis afbreken. De Noorderhaven is door de nieuwe wet in principe een woonschepenhaven geworden met vaste ligplaatsen. En eerlijk gezegd: dat is het in de praktijk al meer dan 25 jaar. Dat zal de gemeente onder ogen moeten zien en er zal op grond van dat inzicht nieuw beleid voorgesteld moeten worden.

Daadwerkelijk varende schepen

Dan is er nog een categorie woonschepen in de Noorderhaven die wel willen varen en dat ook doen. Deze schepen worden uitgezonderd in de nieuwe wet, het zijn geen bouwwerken, krijgen daarom geen omgevingsvergunning en het overgangsrecht (WABO 8.2) is niet van toepassing. Daarover is in woonvarend Nederland eigenlijk geen discussie. Niet onder juristen, niet bij behoudorganisaties voor varend erfgoed, niet in (museum-) havens.

De gemeenteraad heeft in mei 2017 vastgesteld dat deze schepen gelijk behandeld dienen te worden als de schepen die niet varen. Het WCG is van mening dat daadwerkelijk varende schepen dan een overdraagbare ligplaatsvergunning moeten krijgen, hetgeen ook uitstekende rechtszekerheid geeft (verkoopbaarheid, hypotheekverstrekking, etc.)

Aanvraagactie omgevingsvergunning

Noorderhavenbewoners Geert Baven en Joost Adriaanse, gesteund door Klaas Koetje denken daar anders over. Zij stellen dat uiteindelijk alle schepen in de Noorderhaven (varend en niet varend) een omgevingsvergunning moeten krijgen en dat met deze vergunning ook gewoon gevaren kan worden. Ze hebben 16 van de 67 ingeschreven schepen bereid gevonden om een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen en willen deze vergunning desnoods afdwingen in een gerechtelijke procedure. Zij beweren zich niet te distantiëren van het WCG, maar ze doen dat in feite wel. Het WCG betreurt de aanvraagactie omdat deze zonder overleg met het WCG is gelanceerd en mogelijk andere procedures bemoeilijkt.

Nieuwe wet brengt veel meer vragen

Het WCG was namelijk al met de gemeente overeengekomen dat één of meerdere proefprocedures wellicht noodzakelijk zijn om vast te stellen hoe de wet werkt. Bij deze procedures zou er ook een uitspraak kunnen komen over het standpunt van Baven en Adriaanse.

Er zijn echter veel meer vragen waar antwoorden op moeten komen, zoals:

  • kan de gemeente zomaar een schip uit de haven sturen dat daar met toestemming ligt ?
  • wat is nu precies een "varend schip" ?
  • wat betekent "af en toe varen" als wettelijke voorwaarde voor een varend schip ?
  • hoe gaat men om met de 6 criteria om vast te stellen of een schip is "bestemd voor de vaart"

Tot slot

We zijn benieuwd wat de bewonersbijeenkomst op 30 januari voor inzichten of toezeggingen oplevert en of de gemeente in staat is om de onrust in de haven weg te nemen.