WCG nieuwsbrief juli 2020

Uit Woonschepen Comite Groningen
Versie door DirkVanDriel (Overleg | bijdragen) op 7 aug 2020 om 16:25

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

1 juli 2020


Het coronavirus heeft helaas onze maandelijkse ledenvergaderingen verhinderd waardoor overleg met jullie onvoldoende mogelijk was. Als bestuur hadden we onderling wel contact via beeldbellen en natuurlijk e-mail. Wat lastig werkt is de minimale bezetting van ons bestuur: er ontbreken twee mensen. Desondanks is er intussen veel gebeurd.

Bestemmingsplan openbaar vaarwater en nieuwe regelgeving naar de gemeenteraad gestuurd

Dinsdag 23 juni heeft het college van B&W het bestemmingsplan, de verordening en welstandsregels behandeld in het kader van de besluitvormingsprocedure. De stukken kunnen hier gevonden worden. De vaststelling van de documenten staat gepland voor de raad van september. We onderzoeken nu wat er met de adviezen van het WCG is gebeurd. Het lijkt erop dat er nog bedenkelijke passages in de verordening staan zoals artikel 39 (Binnentreden: De in artikel 38 aangewezen ambtenaren zijn bevoegd tot het betreden van en/of binnentreden in een schip zonder toestemming van de bewoner/gebruiker). Zie verder: gemeentelijk overzicht nieuwe regelgeving

Kennismaking met burgemeester Schuiling, bezoek woonschepenhaven

Vermeldenswaardig is het kennismakingsbezoek op 18 juni jongstleden met onze burgemeester Koen Schuiling. De sfeer was goed, de burgemeester was zeer geïnteresseerd en het bestuur heeft de mogelijkheid gehad om hem bij te praten over allerlei onderwerpen. Noemenswaardige kwesties die aan de orde kwamen betreffen het niet naleven van de convenant waardoor het adviesrecht feitelijk wordt gereduceerd tot inspraak achteraf in zaken zoals het bestemmingsplan en de nieuwe verordening. Hierdoor wordt het WCG in haar kracht beperkt. Afgesproken is hier snel nieuwe afspraken over te maken zodat het WCG haar functie beter kan uitoefenen. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot de Noorderhaven en het beleid aangaande het aantal ligplaatsen in de stad Groningen en de langdurige impasse met betrekking tot de veiligheidsproblemen in de woonschepenhaven zijn uitgebreid aan bod gekomen. Vooral de lage gasdruk, het ontbreken van veiligheidskleppen in de gasleidingen en de watertemperatuur die risicovol is op het ontstaan van legionellagroei kwamen op het netvlies van de burgemeester. Hij gaf aan dit een serieus probleem te vinden, hij is tenslotte voorzitter van de eigen veiligheidsregio. Hij adviseerde ons snel een afspraak te maken met wethouder Roeland van der Schaaf. Hiermee verwachten we dat deze problematiek op de agenda komt van de verantwoordelijken. Er moeten nu adequate oplossingen komen. De veiligheidsproblematiek is 5 jaar lang op ambtelijk niveau weggewoven met het argument dat de revitalisatie aan de technische uitgangspunten heeft voldaan. Het bestuur heeft voor het voetlicht kunnen brengen dat deze uitgangsnormen onjuist waren en geen oplossingen bieden voor de onveiligheid. De gemeente is verantwoordelijk tot aan de voordeur. We zullen aansturen op een onafhankelijk advies door KIWA. Op 6 juli a.s. staat de afspraak met de wethouder gepland voor bestuurlijk overleg. Daar zullen deze kwesties geagendeerd worden.

Gouwzee

Het zal velen niet ontgaan zijn dat de tjalk "Gouwzee" uit de Noorderhaven is verwijderd. Hiermee is een plek opengevallen in de Noorderhaven. De vraag is nu hoe hiermee wordt omgegaan. Is er een plek vrij? Is de Noorderhaven vol of overvol? We weten het niet. Maar we zullen dit ook de wethouder voorleggen. (lees meer)

Noorderhaven: subsidieregeling en ligplaatsverordening in de maak

We hebben bij de gemeente (Claudia Versloot) gevraagd naar de uitwerking van de zogeheten Onderhoudssubsidie Noorderhaven. Dit resulteerde in een afspraak met een zekere Henry Vos, ingevlogen voor een paar “klusjes” in de Noorderhaven (de bemensing wisselt nogal eens bij de gemeente). Naast het realiseren van deze subsidieregeling worden wij betrokken bij het zoeken naar oplossingen voor de lastige kwestie van de houtstook. Zijn derde opdracht betreft het opstellen van een “Ligplaats Verordening Noorderhaven”. Hierover is door de wethouder al eerder in betrekkelijk vage termen gesproken, kennelijk wil men dit nu gaan oppakken. Dit is een heikele kwestie waarvan de noodzaak discutabel is en de invulling zeer lastig.

Overig nieuws

Dan is er de zogeheten Commissie authenticiteit, waarin Martijn en Gerrit deelnemen. Hiervoor is een afspraak gemaakt voor een eerste bijeenkomst.

Beleidsmedewerker Roos Broeders is onlangs op bezoek geweest bij Nico Tiel op de “Vrede” om zich te oriënteren op het idee van de Carrousel havens. Dit onderwerp komt op onze agenda.

Door de lockdown heeft de jaarvergadering 2020 nog niet kunnen plaatsvinden. Het bestuur zoekt naar een mogelijkheid om deze coronaregel-proof te organiseren. De vergadering zal na de zomer plaats vinden.


André Wolff, voorzitter