WCG kiest scenario met meer online discussie en informatie-uitwisseling

Uit Woonschepen Comite Groningen
Versie door NicoTiel (Overleg | bijdragen) op 24 jun 2022 om 21:54

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Tijdens de Algemene Vergadering van 15 juni is de keus van de aanwezigen uiteindelijk gevallen op het Platform Woonschepen (of misschien liever Water) Bewoners Groningen, zoals bepleit door Jan Douwes, Ariel Haitsma en Nico Tiel.

Verslag:

WCG ledenvergadering 15-6-22

Witte Zwaan (voorzitter André Wolff, Bestuurslid Koos Westerhoff; notulist André Wolff)

  • Opening: de voorzitter heet alle aanwezigen welkom
  • Mededelingen: met bericht afwezig: Jan Douwes en Dirk van Driel; dank aan de rondbrengers van de aankondiging van de ledenvergadering
  • Verslag van jaarvergadering 20-4-22: geen opmerkingen, geaccordeerd
  • Kascontrole: nog niet plaatsgevonden omdat het bestuur nog niet de toegang heeft tot de rekening van het WCG bij de ING
  • Hoe verder met het WCG: 3 scenario’s zoals te lezen op de website zijn bediscussieerd. 1: opheffen (Koetje), 2 ‘redactieraad’ Douwes/Tiel, 3 ‘slapend bestuur’ (Van Driel). Enkele aspecten: Wie is het bestuur bij voorstel Van Driel? Er zijn 3 namen, maar één kandidaat daarvan wil de vergadering afwachten. N.a.v. voorstel Douwes/Tiel leest Nico de gewraakte brief gericht aan de gemeente (bespreking niet bewoonde schepen in NH) voor en volgt discussie. De meningen over effect en privacy blijken verdeeld. In essentie pikt de vergadering op dat het voorstel van Driel en Douwes/Tiel op elkaar lijken. De belangrijkste verschillen lijken dat de redactie bij voorstel Douwes/Tiel discussie van de leden op de WCG website toestaat. Voorstel Van Driel lijkt op doorgeefluik mbt input leden en gemeente in 2 richtingen. In beide voorstellen staan leden als bestuur in de KvK ingeschreven. Een eerste stemming volgt: voorstel 1 betreft opheffen WCG (voorstel Koetje), voorstel 2 betreft ‘redactieraad’ Douwes/Tiel en voorstel 3 ‘slapend bestuur’ Van Driel. Er wordt met briefjes gestemd: respectievelijk 3, 8 en 6 stemmen, 4 blanco/onthoudingen. Voorstel 1 valt af. De vergadering besluit voorstel 2 en 3 opnieuw in stemming te brengen: respectievelijk 13 en 5 stemmen met 4 blanco/onthoudingen. Conclusie voorstel 2 Douwes/Tiel wordt gekozen.
  • Aftreden André Wolff (voorzitter) en Koos Westerhoff (bestuurslid): beiden leggen hun taken neer, maar kunnen decharge krijgen nadat de kascontrole heeft plaatsgevonden. Naar verwachting zal dit tijdens de ledenvergadering in het najaar gebeuren
  • Nieuw bestuur treedt aan: Jan Douwes (voorzitter), Ariel Haitsma-Zomerdijk (secretaris) en Nico Tiel (penningmeester)
  • Het bestuur sluit de vergadering