Verslag jaarvergadering: 3 scenario's voor het WCG, vervolg ledenvergadering 15 juni

Uit Woonschepen Comite Groningen
Versie door DirkVanDriel (Overleg | bijdragen) op 4 jun 2022 om 20:33

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

9 mei 2022


Verslag jaarvergadering WCG 20 april 2022, Heerenhuis Groningen


André Wolff (voorzitter), Koos Westerhoff (bestuurslid), Joost Adriaanse (verslag). Aanwezigen: zie presentielijst.


Primair agendapunt: toekomst WCG.

- Er is een nieuw bestuur nodig, er zijn 3 scenario's binnengekomen voor de toekomst van WCG.

- André stopt (niet verkiesbaar), Koos stopt (wel verkiesbaar, onder voorbehoud).

- Opmerkingen verslag jaarvergadering 2019: geen; vastgesteld.

- Opmerkingen jaarverslagen 2019-2021: er waren eventuele kandidaten voor het bestuur; dit is niet doorgegaan, en daarom niet vermeld in de verslagen. Gerrit was gestopt als penningmeester en bestuurslid; Verslag vastgesteld.

- Opmerking financieel verslag 2020: Andre en Koos in proces om toegang tot bankgegevens te krijgen; kascontrole is nog niet geweest, vandaar financieel jaarverslag 2020 nog niet vastgesteld.

- André en Koos zijn nu tekenbevoegd voor financien.

- Subsidie is in 2019 voor het laatst gekregen, daarna niet meer aangevraagd door bovenstaande problemen; dit kan niet meer achteraf alsnog.

- Opmerking over rondvaart bestuur met burgemeester met Kool, kostte geld; waarom niet met eigen bootje? Reden: Corona (afstand houden).

- Verder geen grote uitgaven of bijzonderheden.


Agendapunt voortbestaan WCG

Er zijn drie scenario’s overgebleven: redactieraad (Jan/Nico), slapend maar wakend bestuur (Dirk), opheffen WCG (Klaas).


  • Voorstel Jan/Nico: centrale website voor uitwisseling info; Gemeente heeft toegang tot afgescheiden deel van site, om b.v. info op te plaatsen. (lees het voorstel hier)

Reacties:

- Beperkte toegang tot deel WCG-website door middel van password waarbij de gemeente ook toegang krijgt ziet Dirk niet zitten, strijdig met openbaarheid en laagdrempelige toegang voor alle leden (bewoners).

- Wie vertegenwoordigt de leden dan nog naar Gemeente?

- Wat is de volmacht van het “bestuur” richting Gemeente en leden?

- Het wordt zo los zand, is gevaarlijk: overleg of afspraak in ene kanaalvak is niet bekend bij mensen die vanuit ander kanaalvak met Gemeente in overleg zijn; zo kunnen we langs elkaar heen werken, uitgespeeld worden en niet leren van elkaars ervaringen. Opm.: technisch gezien kan leren van elkaar via de site wel geregeld worden.

- Gemeente handelt soms niet of tegenstrijdig in belang WCG; zonder bestuur zijn we dan verloren.

- Spilfunctie richting Gemeente is nodig, juridisch is een bestuur ook nodig (o.a. subsidie, statutaire functie).


Functie: doorgeefluik (ongefilterd) van info Gemeente naar bewoners en vice versa. Bestuur gaat niet op eigen initiatief met Gemeente in gesprek, geen eigen initiatieven, niet inhoudelijk bemoeien met zaken tussen Gemeente en bewoners. Gemeente en bewoners communiceren rechtstreeks met elkaar. Waterbewoners kunnen een openbare vergadering aanvragen bij het bestuur, alleen in zo'n vergadering worden WCG-standpunten geformuleerd en vervolgacties besproken. Website: op verzoek bestuur berichten plaatsen (bestuur = moderator), feitelijk en meningsvrij.

Reacties:

- combi maken van voorstel Jan/Nico en Dirk, om beste elementen te combineren, beter, rijker maken van concept.

- Jan/Nico en Dirk zien dit beslist niet zitten, verschillen te wezenlijk.


voordeel: Gemeente heeft geen (efficiënte) gesprekspartner meer; Convenant wordt doorgaans toch met voeten getreden, resultaten van inspanningen WCG zijn er nauwelijks; b.v.: ligplaatsen zijn alleen maar verminderd, ipv. vermeerderd (zoals de Gemeente graag schrijft in stukken). Daarnaast, door verandering populatie scheepsbewoners (meer zelfredzaam, meer middelen) gaan bewoners zelf naar hun advocaat ipv. WCG in te schakelen. Zo moet Gemeente dus werkelijk met bewoners in gesprek, kan niet meer info of inspraak “dumpen” bij WCG.

Reacties:

- Er moet een info stroom blijven voor achterban.

- “Wakend”: we moeten dan rekenen op oplettendheid van bewoners voor bewaken rechten. Dit geldt ook voor andere scenario’s.

- Maakt de Gemeente niets uit dat WCG er niet meer is, wellicht zelfs blij mee.


Algemene opmerkingen

- Graag dan wel bij alle scenario’s uitwerken hoe we de leden bereiken (geldt al jaren als probleem).

- Graag ook uitwerken hoe belangenbehartiging van bewoners geregeld wordt.

- Voorstel André: voorstellen worden in 5 bullit points in essentie uitgewerkt, op papier gezet, fysiek rondgebracht aan alle schepen, dan ledenvergadering en stemmen.

- Timing: scenario’s uitgewerkt begin mei, verspreiden half mei, vergadering/stemmen half juni.

- Voorstel: dan dus geen 6 weken “bedenktijd” na voorstellen nieuwe leden; iedereen mee eens, voorstel aangenomen.


Rondvraag:

Koos: integriteit bestuur is een punt: aspirant bestuur heeft volgens Koos niet integer gehandeld. Dit moet besproken worden.

André, dank voor het nog aanblijven nu, tot opvolging geregeld is.

Dank voor Jan/Nico en Dirk en Klaas voor het maken van scenario’s.

Rondbrengen folders Boterdiep: Liesbeth Bevelander.

Jan Douwes heeft lijstje mensen die vorige week de uitnodiging hebben rondgebracht; kunnen we hopelijk weer gebruiken.


Vervolg ledenvergadering woensdag 15 juni

Locatie: a/b WITTE ZWAAN (achter de Praxis Damsterdiep, kruising Eemskanaal-Winschoterdiep