Kascontrole uitgevoerd op 7 november

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 7 november heeft de penningmeester het financiële verslag over de afgelopen jaren met de kascommissie besproken. Dit was nodig omdat er sinds 2018 geen financieel verslag meer was gemaakt. De gang van zaken is zo goed mogelijk gereconstrueerd en akkoord bevonden door de kascommissie, bestaande uit Hillegonda de Vries en Martijn Versteegh.

Media:Financieel_overzicht_2019-1_2022-9.pdf