Bestuur en werkgroepen: verschil tussen versies

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 12: Regel 12:
  
  
Er is veel ruimte voor de bewoners om invloed uit te oefenen op de koers van het WCG: zowel per e-mail als in de maandelijkse openbare bestuursvergaderingen kunnen bewoners hun stem laten gelden. Een aantal oud-bestuursleden denkt actief mee met het bestuur om heldere, breed gedragen standpunten te formuleren.
+
Er is veel ruimte voor de bewoners om invloed uit te oefenen op de koers van het WCG: zowel per e-mail als in de maandelijkse openbare bestuursvergaderingen kunnen bewoners hun stem laten gelden. De globale uitgangspunten van het bestuur treft u aan in de linkerkolom op de hoofdpagina van deze website.
 
 
* [http://www.woonschepencomite-groningen.nl/index.php/WCG-bestuur_unaniem_herkozen,_uitgangspunten_onder_druk_door_nieuwe_wet Uitgangspunten van het bestuur]
 
  
 
* [http://www.woonschepencomite-groningen.nl/index.php/Convenant Convenant tussen WCG en gemeentebestuur]
 
* [http://www.woonschepencomite-groningen.nl/index.php/Convenant Convenant tussen WCG en gemeentebestuur]

Versie van 8 mei 2019 om 18:21

Bestuurssamenstelling 2019 - 2020


7 mei 2019


Op de goedbezochte jaarlijkse algemene ledenvergadering heeft, met één tegenstem en een enkele onthouding, de overgrote meerderheid van de bijna 50 aanwezige scheepsbewoners ingestemd met de voorgedragen kandidaten. Na een voorstelronde onder leiding van technisch voorzitter Inger Stevens introduceerde elke kandidaat zichzelf. Daarna volgde de stemming en was het nieuwe bestuur een feit.

André Wolff (Diepenring), Gerrit de Goede (Noorderhaven), Lammert Eggens (Woonschepenhaven), Koos Westerhoff (Noord Willemskanaal) en Dirk van Driel (Verbindingskanaal) zijn de mannen die “het” samen met de bewoners uit de onderscheiden kanaalvakken gaan doen. De rollen moet nog verdeeld worden, maar vast staat dat André Wolff de nieuwe voorzitter wordt en dat Dirk van Driel slechts een rol op de achtergrond wil spelen om bij te dragen aan de inhoudelijke en bestuurlijke continuïteit

Voor de Noorderhaven is dat al a.s. woensdag om 20.00 uur tijdens de commissievergadering Ruimte en Wonen, waarin vanaf 20.00 het plan van aanpak Noorderhaven wordt besproken. Er hebben zich inmiddels zoveel insprekers gemeld dat de inspreektijd ingekort is tot twee en halve minuut.


Er is veel ruimte voor de bewoners om invloed uit te oefenen op de koers van het WCG: zowel per e-mail als in de maandelijkse openbare bestuursvergaderingen kunnen bewoners hun stem laten gelden. De globale uitgangspunten van het bestuur treft u aan in de linkerkolom op de hoofdpagina van deze website.