Bestuur en werkgroepen: verschil tussen versies

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 7: Regel 7:
  
 
Voor de Noorderhaven is dat al  a.s. woensdag om 20.00 uur tijdens de commissievergadering Ruimte en Wonen, waarin vanaf 20.00 het plan van aanpak Noorderhaven wordt besproken. Er hebben zich inmiddels zoveel insprekers gemeld dat de inspreektijd ingekort is tot twee en halve minuut.
 
Voor de Noorderhaven is dat al  a.s. woensdag om 20.00 uur tijdens de commissievergadering Ruimte en Wonen, waarin vanaf 20.00 het plan van aanpak Noorderhaven wordt besproken. Er hebben zich inmiddels zoveel insprekers gemeld dat de inspreektijd ingekort is tot twee en halve minuut.
 
Uit de zaal werd nog opgemerkt dat het wel een erg mannelijke zaak is, bij eventuele opvolging of vervanging graag ook vrouwen.
 
Dit werd door de nieuw aangetredenen toegezegd!
 
 
Ook werd tijdens vergadering de penningmeester decharge verleend voor de opgestelde jaarrekening, de financiële situatie van het WCG is gezond.
 
 
Een volledig verslag van de vergadering komt over enige tijd op de website.
 
  
  

Versie van 7 mei 2019 om 20:42

Bestuurssamenstelling 2019 - 2020


Op de goedbezochte jaarlijkse algemene ledenvergadering heeft, met één tegenstem en een enkele onthouding, de overgrote meerderheid van de bijna 50 aanwezige scheepsbewoners ingestemd met de voorgedragen kandidaten. Na een voorstelronde onder leiding van technisch voorzitter Inger Stevens introduceerde elke kandidaat zichzelf. Daarna volgde de stemming en was het nieuwe bestuur een feit.

André Wolff (Diepenring), Gerrit de Goede (Noorderhaven), Lammert Eggens (Woonschepenhaven), Koos Westerhoff (Noord Willemskanaal) en Dirk van Driel (Verbindingskanaal) zijn de mannen die “het” samen met de bewoners uit de onderscheiden kanaalvakken gaan doen.

Voor de Noorderhaven is dat al a.s. woensdag om 20.00 uur tijdens de commissievergadering Ruimte en Wonen, waarin vanaf 20.00 het plan van aanpak Noorderhaven wordt besproken. Er hebben zich inmiddels zoveel insprekers gemeld dat de inspreektijd ingekort is tot twee en halve minuut.


Er is veel ruimte voor de bewoners om invloed uit te oefenen op de koers van het WCG: zowel per e-mail als in de maandelijkse openbare bestuursvergaderingen kunnen bewoners hun stem laten gelden. Een aantal oud-bestuursleden denkt actief mee met het bestuur om heldere, breed gedragen standpunten te formuleren.