Agenda Algemene Vergadering, maandag 7 maart, 20.00 uur, HW Mesdagstraat 72

Uit Woonschepen Comite Groningen
Versie door DirkVanDriel (Overleg | bijdragen) op 12 mrt 2022 om 15:53

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

1 maart 2022


Het WCG bestuur had voor 7 maart 2022 een openbare WCG bestuursvergadering uitgeschreven. Vandaag heeft het bestuur besloten het karakter te wijzigen in een Algemene Vergadering (AV). Doordat pas vrijdag 25 februari j.l. de landelijke corona maatregelen versoepeld werden, heeft het bestuur in het algemeen belang en om met enige zekerheid een datum vast te kunnen stellen waarop een AV daadwerkelijk kan plaats vinden, nu pas een besluit kunnen nemen over de datum voor de AV.

Ook een jaarvergadering zal zo spoedig mogelijk worden uitgeschreven. Voorgenomen datum voor deze jaarvergadering is 20 april a.s. De beschikbaarheid van de locatie moet nog gecheckt worden. Reden voor deze gekozen datum en vermelding nu is, is dat indien er bestuursleden gekandideerd worden dit 6 weken voorafgaande aan de jaarvergadering dient te gebeuren. Die ruimte biedt het bestuur graag.

Ter informatie (statuten WCG, artikel 10.2):

"Tot het opmaken van zulk een voordracht (van een bestuurslid, red.) zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet zes weken vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat."


Algemene Vergadering, 7 maart 2022. Aanvang 20 u, locatie buurtcentrum "Op Mars", HW Mesdagstraat 72, Groningen.

Het thema van deze vergadering zal vooral in het licht staan van de toekomst van het WCG. Zie hiervoor de voorgaande berichten op de WCG website.

Agenda:

  • Opening om 20 u
  • Mededelingen
  • Ingekomen stukken
  • Uitgegane stukken
  • Toekomst, 4 scenario’s: maximaal 20 minuten per scenario: voor- en nadelen (en evt statutaire mogelijkheden en beperkingen)
  • Voorgenomen datum jaarvergadering woensdag 20 april 2022
  • Instellen kascontrole commissie
  • Wat verder ter tafel komt
  • Sluiting uiterlijk om 22 u


André Wolff (voorzitter WCG)