Woonschepenhaven: revitaliseringsplan

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken


Laatste nieuws


Enkele knelpunten:

  • De door de gemeente gewenste herindeling van de haven is geschrapt (collegebesluit). Ondanks deze beslissing is de haven toch opnieuw ingedeeld waarbij sommigen zijn bevoordeeld en anderen niet. Enkelen blijken zelfs te zijn benadeeld. De herindeling is zonder inspraakprocedure tot stand gekomen.
  • er zal naast de steigers slechts tot 1 meter 20 in plaats van de door de gemeenteraad vastgestelde 1 meter 40 gebaggerd worden. Probleem: moderne (nieuwe) woonboten hebben vaak een diepgang van 1.40 of meer.
  • met de revitalisering had de Woonschepenhaven volgens het raadsvoorstel 30 jaar vooruit moeten kunnen: nu worden garanties voor 20 jaar gegeven en het is maar zeer de vraag of zelfs dat kan worden waargemaakt met de lapmiddelen (“om boten heen baggeren”) die werden genoemd door de aannemer tijdens de bewonersbijeenkomst. Het zijn bepaald niet de "innovatieve werkmethoden" die zijn genoemd in het raadsvoorstel van 2013.
  • De gemeente zal gedurende de uitvoering niet voor de bewoners aanspreekbaar zijn: de aannemer is volledig verantwoordelijk voor informatie, communicatie en individuele afspraken met de bewoners. Er zal door de aannemer per bewoner bekeken worden wat en hoe er gerevitaliseerd wordt. Hierbij bestaat het risico dat niet iedereen gelijk behandeld wordt, de ene bewoner is mondiger dan de ander.
  • De aannemer heeft dit project voor een vast bedrag aangenomen. Het gaat echter veel langer duren dan gepland. Indien de aannemer hierdoor een financiële tegenvaller heeft, hoe wordt dan voorkomen dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de uitvoering en een gelijkwaardige behandeling van alle bewoners ?
  • Een aantal bewoners heeft bij het WCG aangegeven dat eerdere toezeggingen van de aannemer niet worden nagekomen. We raden alle bewoners aan om toezeggingen van de aannemer schriftelijk vast te laten leggen.


De belangrijkste informatie op een rij:


De 31 VWG nieuwsbrieven (2010-2015) zijn hier te vinden.

Beschikbare onderzoeksrapporten en berekeningen