Woonschepenhaven: "onafhankelijke" ambtenaren gaan revitalisatie opnieuw bekijken

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

13 april 2019


Er is weer een hoop te doen geweest over de Woonschepenhaven de afgelopen week, meest opvallend: het eindeloze geknoei met de gammele golfbreker (sluisdeur). Laatste nieuws: er zullen opnieuw duikers ingeschakeld worden om te constateren dat het een hopeloze constructie is.

Speeltoestellen verwijderd van het speelveld

Een onhandig gecommuniceerde operatie, de actie ging aan de brief vooraf. Feit is dat de speeltoestellen gevaarlijk waren en verwijderd moesten worden. De gemeente heeft daar eerder met de speeltuinvereniging overleg over gehad. Toezegging van de gemeente daarbij is dat er vrij fors in de speeltuin bij de club geïnvesteerd zal worden. De actie heeft evenwel niets met de eventuele komst van de woonwagens te maken, die staan niet meer op het speelveld gepland, maar zoals door de bewoners gewenst op het vervuilde en nog te saneren stuk grond nabij het kanaal. Het ligt dus voor de hand dat het speelveld uiteindelijk opgeknapt wordt en gewoon voor iedereen beschikbaar blijft. Ook daar zullen we waarschijnlijk op moeten blijven wijzen.

Overleg met de wethouder

Het WCG heeft wethouder Van der Schaaf op woensdag 10 april gesproken en hij gaf aan dat er opnieuw naar de resultaten en problemen van de revitalisatie gekeken zal worden, deze keer door "onafhankelijke" ambtenaren van Ruimtelijke Ordening en Stadsbeheer die nog niet eerder bij de revitalisatie betrokken waren. Het WCG kon namens de bewoners slechts een frons op het gezicht krijgen: gaat de slager nog iets beter naar zijn eigen vlees kijken ? Veel liever ziet het WCG dat het keuringsinstituut KIWA de gas- en de waterleiding keurt. Maar goed, we zullen zien. Verstandiger is wellicht om in mei gewoon de nieuwe gemeenteraad uit te nodigen en die op alle gebreken en gebroken beloften te wijzen....

Opsomming problemen revitalisatie

Het WCG werd voor het overleg met de wethouder gevraagd om nog eens alle problemen op een rij te zetten.

Uit de mail van het WCG aan de gemeente (1 april 2019):

"In de aanbestedingscontracten tref je precies wat er gebeurd had moeten worden. De cruciale vraag blijft waarom de gemeente het prutswerk van de aannemer heeft geaccepteerd. We hebben daar uiteraard wel onze gedachten over. Bijvoorbeeld: geloof je nou werkelijk dat de golfbreker (sluisdeur) zoals geëist 50 jaar mee gaat ? Dan moet je dus gewoon terug naar de aannemer en een degelijke constructie door Rusthoven (de specialist) laten ontwerpen.

Er zijn nog steeds een hoop vraagtekens bij de uitvoering te zetten. Dat gebeurt dan ook in dit rapport dat we door Tandem bv hebben laten opstellen, helaas nog steeds tamelijk actueel.

Gasleiding

Die is ongeveer even dik als hij was (in de jaren '50?). Je mag aannemen dat bij een revitalisatie gekeken wordt naar de huidige (moderne) omstandigheden. En dan is de 28 kw waar de leiding (heel krap) aan voldoet veel te weinig voor een modern huishouden dat al snel 35 tot 50 kw nodig heeft. Zo ontstaan zoals door een onafhankelijke installateur is vastgesteld gevaarlijke situaties door te lage gasdruk. Helemaal als de leiding ook nog (illegaal ?) wordt onderverdeeld in vier (!) huishoudens. Levensgevaarlijk!

Waterleiding

Er is gewoon een wettelijk maximum voor de temperatuur waarmee water mag worden aangeleverd (25 graden). En die is afgelopen zomer ruimschoots overschreden. En dat gaat deze zomer weer gebeuren. Die norm is er niet voor niets. Het maakt niets uit wat het Waterbedrijf hierover zegt. Het systeem is gevaarlijk. Volksgezondheid! En niet kletsen over doorspoelen, gewoon volgens de wettelijke NEN normen aanleggen.

Handhaving

Er zijn meer dan voldoende regels, maar ze worden niet gehandhaafd. Er zouden geen verhuizingen van woonboten plaatsvinden. Dat is toch gebeurd. Het wachten is nog steeds op de vergunningen, waar (gewoon) bezwaar tegen open staat. Hopen dat daar geen gedoe van komt, maar de verhuisde woonboten liggen momenteel dus al enkele jaren illegaal in de haven, want geen vergunning. Toezegging was ook dat deze vergunningen z.s.m. kosteloos verstrekt zouden worden.

5 meter regel

Niet iedereen heeft 5 meter tussenruimte gekregen. Het ligt voor de hand dat degenen die nu minder dan 5 meter tussenruimte hebben geen ruimte hoeven in te leveren bij vervanging van de woonboot. Gelijke behandeling. Dat is ook toegezegd.

Andere problemen

Losse nutskasten, afkalvende buitendijk met puinafval, scherpe delen overal, gevaarlijke afmeervoorzieningen bij de ingang van de haven, etc. Gladheid van de steigers. De steigers zijn gefreesd omdat ze direct schade vertoonden als gevolg van een productiefout. In plaats van nieuwe betonplaten te eisen heeft de aannemer ze gefreesd waardoor er water op blijft staan. Allemaal zaken die meerdere raadsleden eind vorig jaar ook zelf hebben geconstateerd.

De zeven nieuwsbrieven van de gemeente van vorig jaar.

Verslag bezoek burgemeester en wethouder aan de Woonschepenhaven op 29 mei 2017

Ook hieruit blijkt dat meerdere toezeggingen niet uitgevoerd zijn, zoals de individuele gesprekken met de bewoners of alle gemaakte afspraken zijn nagekomen.