Watervisie met de hakken over de sloot, 6 moties ingediend, 2 aangenomen

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

De Watervisie is alleen dankzij de collegepartijen met de hakken over de sloot aangenomen, de rest van de gemeenteraad verwerpt de huidige Watervisie (22 voor, 17 tegen)

Een intensieve lobby van het WCG heeft maarliefst 5 (van de 6) moties opgeleverd waarvan er uiteindelijk 2 zijn aangenomen.

  • Aangenomen motie "Diepenring met mooie schepen" (D66, PvdA, VVD, CDA, Student en Stad, Stadspartij):

"Niet alleen voorsorteren op een algemeen verbod op kamerverhuur, maar in de volle breedte onderzoeken hoe verwaarloosde schepen (zowel kamerverhuur als de overige schepen) gericht uit de gracht kunnen worden gehaald en dit voor te leggen aan de raad"

  • Aangenomen motie "Meer ligplaatsen in Groningen" (Christen Unie, SP, D66, Student en Stad, Groen Links, CDA):

"Los van de voorgestelde uitbreiding van het aantal ligplaatsen alsnog andere locaties zoals Reitdiep, Brailleweg en Oude Winschoterdiep te verkennen en de raad hierover te informeren"


De afgewezen moties:

  • bestaande ligplaatsen pas verwijderen nadat vervangende zijn gerealiseerd
  • onteigening niet inzetten als middel om de Diepenring aan te pakken
  • RZB in Noorderhaven en mogelijke nieuwe locaties niet omzetten in liggeld
  • afzien van een onderzoek naar een kamerverhuurverbod (Student en Stad)