WCG nieuwsbrief november 2020

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Beste waterbewoners,

Het is jammer dat we elkaar niet kunnen ontmoeten op de gebruikelijke Openbare bestuursvergadering op maandagavond in "Op Mars" en van elkaar te horen hoe alles gaat.

Donderdag 29 oktober hebben we een bestuurlijk overleg met wethouder Roeland van der Schaaf gehad. De wethouder benadrukte dat woonboten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad en de diversiteit van woonvormen.

Het Bestemmingsplan en de Verordening zijn alweer enige tijd geleden door de gemeenteraad aangenomen. We hebben aangegeven dat het WCG niet goed in de gelegenheid is gebracht om voldoende gedragen door de achterban advies te geven. De uit honderden pagina´s bestaande nota´s kwamen bijvoorbeeld in de zomervakantie pas beschikbaar als velen op vakantie zijn. De wethouder gaf aan dit te begrijpen en wil zich inspannen om de inspraak beter tot z'n recht te laten komen.

Artikel 39 Huisvredebreuk: we bespraken dat dit onnodig veel ophef veroorzaakt. De wethouder vindt dat de ophef ontstaat omdat het WCG dit zoveel aandacht geeft. Wij hebben aangegeven dat dit niet specifiek in de waterregelgeving opgenomen had hoeven worden, het is immers van generieke aard, het staat al in de wet opgenomen. Het roept vragen op door de manier waarop het beschreven staat in de aangenomen waterregels waardoor het de indruk wekt dat gemakkelijker toegang kan worden verschaft tot een schip.

In de Woonschepenhaven zijn nog steeds klachten. Vraag aan de wethouder: waardoor komt dit? Speelt de opvatting van de burgemeester daarin mee? Hij vond bij zijn bezoek aan de WSH dat het er "heel aardig" uitzien en hij vond het mooi dat er "geen vuilniszakken in het water drijven”. Wat voor beeld heb je dan? Toegezegde rapporten van onderzoek blijven in de bureaula liggen. Wij deelden de wethouder mee dat we nu gedwongen zijn om door het onafhankelijke KIWA op kosten van het WCG een onderzoek in te laten stellen naar het functioneren van de nutsvoorzieningen. De wethouder: "Daar zijn we niet blij mee, maar het is jullie recht". Ons standpunt is: ga met de bewoners in gesprek en zorg voor een oplossing.

Een voorbeeld van slechte communicatie is de Oosterhamrikkade waar onlangs ondergrondse vuilcontainers zijn geplaatst zonder afstemming met de bewoners. De wethouder gaf aan op de hoogte te zijn en dit ongelukkig te vinden. Hij stuurt een ambtenaar om contact op te nemen met de lokale bewoner.

Evenals in andere situaties nemen bewoners rechtstreeks contact op met de wethouder. Het blijkt dat de effectiviteit hiervan gering is. Een sterk WCG is beter. Dus nogmaals onze oproep: meld je aan als bestuurslid.

Het overleg met de beleidsambtenaar Henry Vos over de Noorderhaven vindt nog steeds voortgang. De Onderhoud subsidieregeling werkt kennelijk want het beschikbare budget van € 10.000,- is vrijwel geheel aangesproken. Overigens tot onze verrassing: wij meenden dat er geen gebruik van gemaakt werd. Over de houtstook zijn verder geen ontwikkelingen te melden. Dan staat bij de gemeente nog op de agenda het thema: Havensysteem Noorderhaven voortkomend uit de Watervisie 2017. Volgens ons is dit niet aan de orde: de Verordening Openbaar Vaarwater is volstrekt helder en voldoende. Aandachtspunt is wel de uitvoering en handhaving. Wij zijn benieuwd wat de reactie van de Havendienst zal zijn als een schip onverhoopt een verzoek richt aan de havendienst om te mogen invaren.

Verder vragen we een complete monitor, dat wil zeggen: een compleet overzicht van de (ook opengevallen) ligplaatsen. Een half jaar geleden was dit al afgesproken. Een ambtenaar zou de opdracht krijgen dit te doen. Dit is niet gebeurd tot nu toe. De wethouder gaf aan via een ambtenaar hiermee een start te maken; naar aanleiding hiervan gaven de wethouder en Roos Broeders aan dat de portefeuille Waterzaken met alleen Roos Broeders daarop onvoldoende bemand is en er een ambtenaar bij gezocht gaat worden.

Tot zover.

Met groet,

Het WCG-bestuur