VOV en BOV

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Zienswijze BOV d.d. 19-06-2010 bewoners Hoornse Diep

Er staan nog wat te verduidelijken termen open op deze pagina. Zoals:

  • Wat is de doelstelling van de werkgroep Verordeningen?
  • Wie zitten er in deze werkgroep?
  • Wat staat er op de huidig agenda?
  • Wat staat eraan te komen?


Stand van zaken maart 2010

Het laatste voorontwerp Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater (BOV) is in januari ll. door de Gemeente Raad aangenomen. Het WCG had opnieuw een bezwaarschrift ingediend, evenals meerdere woonschipbewoners. Een deel daarvan is overgenomen. Daarna liep tot 12 maart een verplichte wachtperiode waarin de Provincie bezwaar kon maken. Nu is nog tot 26 april beroep mogelijk bij de RvS. De BOV beschikbaar per internet: http://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.00140000442PCPOpenbVaar-/NL.IMRO.00140000442PCPOpenbVaar-/t_NL.IMRO.00140000442PCPOpenbVaar-.pdf en op papier bij de gemeente.