Riool

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken


Tips en informatie over onderhoud, storingen


Historie

Voor het saneren van de rioolaansluingen aan boord van schepen zijn 3 projecten actief geweest.

  • pilot: ergens tussen 2006 en 2008 +/- 5 schepen hebben verschillende installaties (IBA's) als proef geinstalleerd.
  • fase 1: 2009 +/- 50 arken zijn dmv rioolpompen op een persleiding aangesloten
  • fase 2: 2009 - 2011 +/- 350 arken/schepen zijn dmv rioolpompen op een persleiding aangesloten. Enkele schepen hebben een IBA ontvangen.


Riool 2009 - 2011Lopende projecten

Halverwege 2011 is fase 2 van de rioolsanering afgesloten en de garantie periode in gegaan. Er zijn nog een aantal watervakken waar de sanering nog niet is begonnen danwel afgerond.

Het algemene riool overleg (Riool klankbord Overleg) is met het afsluiten van Fase 2 stopgezet. Overleg over voortgang en implementatie is nu ondergebracht bij een overleg dat regulier plaatsvindt op ROeZ.

Noorderhaven

Historie

Riool Noorderhaven: Opstarten

Riool Noorderhaven: Begin schouwing en inventarisatie

Riool Noorderhaven: Voortgang schouwing en inventarisatie

De projectleider van de gemeente (Gert Dussel) heeft in de afgelopen periode (september 2012 - maart 2013) meerdere ideeen tegen het licht gehouden. De ideeen verschilde van afvoer per vrachtwagen tot afzuigen zoals gebeurt in sporthavens.

Veel is afhankelijk van een continue stroom-voorziening vanaf de wal. IBA's kunnen maar een beperkte tijd zonder beluchting, en ook traditionele installaties hebben meer vermogen nodig dan een standaard standpijp.

Op dit moment ligt er het idee voor een plan om een gezamelijke aanpak van stroomvoorzieing en afvalwater afvoer op te stellen. Het idee is om een aantal afzuig installaties op de wal te plaatsen.

In de Periode mei-april zal de aanbesteding plaatsvinden voor de verschillend uit te voren werkzaamheden. In juni zal begonnen worden met de werkzaamheden aan boord van de schepen waar een IBA wordt geplaatst. De wekzaamheden aan de wal en in de overige schepen vinden dan plaats in het derde kwartaal van 2013.

Ook zelfwerkzaamheid wordt weer mogenlijk gemaakt. Voor zover bekend zal de procedure het zelfde zijn als voor fase 2. Per schip zal een budget van 6000 euro ex BTW beschikbaar zijn. Afrekening zal achteraf plaats vinden op basis van de getoonde facuren. Tussentijds afrekenen is mogelijk.

De verwachting is dat eind juni de bewoners van de Noorderhaven verder geinformeerd zullen worden en in juli ook verder van start gegaan zal worden met de aanleg van de IBA voorzieningen. Uitvoering van de overige schepen zullen plaatsvinden vanaf 3e kwartaal 2013 tot zomer 2014. De wal werkzaamheden moeten afgestemd worden op werkzaamheden rondom de Visserbrug. (Op de wal moet de stroomvoorziening worden aagepast.)

Eind September 2013 kunnen de bewoners van de Noorderhaven een uitnodiging verwachten voor weer een informatie avond. De ondertekening van het contract zou

november 2013 moeten plaatsvinden. Planning is dat voor eind volgend jaar (2014) wal en schepen klaar moeten zijn.Hoornse diepje

Het Hoornse diepje, een parallel watertje van het Willemskanaal ter hoogte van het Hampshire Hotel, is in 2011 juridisch overgedragen aan de gemeente Groningen. Dat betekent dat ook de daar liggende schepen en arken onder de voorwaarden van de eerdere uitgevoerde rioolsanering aangesloten dienen te worden aan het riool.

Op dinsdag 17 januari 2012 vindt er om 19:30 een voorlichting plaats in het Hampshire Hotel Plaza Groningen, Laan Corpus den hoorn 300 Groningen

Het is nu begin mei en de inventarisatie is nog steeds niet afgerond. De bewoners hebben over het algemeen een goed idee over wat ze willen. Een directe aansluiting op de riool persleiding wordt als uiterste oplossing beschouwd. Dit betekend dat er nog niet in alle gevallen al voor een oplossing is gekozen.

De gemeente is nu (begin november 2012) in de afrondende fase voor wat betreft de contract besprekingen met de hoofdaannemer (Schoon Schip). Op korte termijn kan verwacht worden dat de aannemer de bewoners inlicht over de te ondernemen stappen.

Er is melding van activiteit (maart 2013) van aannemers aan boord van de schepen (in ieder geval bij 1 schip). Aan de wal is nog geen activiteit waargenomen. (april/mei 2013)

De werkzaamheden op het land moeten nog starten, dit loopt door wat wijzigingen in de vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van het werk. Deze aanpassingen zijn naar aanleiding van eisen die door het waterschap worden gesteld. Naar verwachting zal dit half mei ook los gaan. de oplevering voor het werk zal dan in juli 2013 zijn.

De deadline van juli 2013 is niet gehaald (begin september 2013) voor de werkzaamheden aan de wal. De werkzaamheden aan boord van de schpen zijn wel afgerond. De werkzaamheden aan de wal zouden half september 2013 moeten beginnen.Woonschepen haven

De arken in de woonschepenhaven zijn reeds voorzien van rioolinstallaties. Het aansluiten ervan op het rioolstelsel is echter nog niet afgerond. Dat gaat pas plaatsvinden als de vlonders een opknapbeurt hebben gehad en er noodzakelijk onderhoud op de haven is uitgevoerd.