Overzicht lopende zaken, agenda maandelijkse WCG-vergadering en vacature WCG bestuur

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

5 januari 2020


Het nieuwe jaar is ingeluid. We hopen dat 2020 het WCG en haar leden veel goeds brengt. In 2019 waren er diverse kwesties die de aandacht vroegen die ook in 2020 weer op de agenda zullen staan. De actualisatie waterregels is een groot pakket aan voorgenomen gemeentebeleid met serieuze gevolgen voor bestemmingsplan, welstandsplan en voor individuele woonschepen. Veel aandacht ging en gaat uit naar de Noorderhaven, waarbij de wethouder op de valreep in 2019 heeft toegezegd serieus de mogelijkheden voor een vergunningstelsel en beter passende persoonlijke oplossingen voor enkele NH bewoners die een gedoogbeschikking hebben gekregen, te zullen onderzoeken. De rechtspositie voor alle NH bewoners blijft een hot item. Maar ook de problemen in de Woonschepenhaven, door een niet goed uitgevoerde revitalisatie, blijven op de agenda staan. Denk ook aan de gevolgen van het plan van aanpak in de Oosterhamrikkade en de klachten over de forse waterbewegingen. Het aantal ligplaatsen in Groningen moet uitgebreid worden, maar hoe? Wat ten aanzien van het Suikerfabriekterrein? De fietssnelweg naar Assen pal langs woonschepen..... Een greep uit wat er speelt.

Een nieuwe actualiteit betreft de samenstelling van het bestuur. Dirk van Driel zet per 1 februari een punt achter zijn bestuurswerk, na zich jaren lang met hart en ziel te hebben ingezet voor het WCG. De overdracht van het vorige aan het huidige bestuur is afgerond en hij vindt het na ruim zes jaar wel mooi geweest. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe secretaris.

Maandag 6 januari a.s. om 20.00 uur overleggen we weer in het buurthuis aan de HW Mesdagstraat 72. De officiële vergadering wordt ingekort om aansluitend om 21.00 uur naar stamcafé Tante Truus te gaan om samen te toasten op een goed 2020. Wij hopen dat de WCG leden in grote getale aanwezig zullen zijn.


AGENDA

- 20.00 u Opening

- Mededelingen (o.a. Actualisatie Waterregels)

- Vacature bestuur

- Actielijst (hier staan vele lopende zaken op zoals NH, WSH, Oosterhamrikkade en andere onderwerpen).

- Kanaalvakken

- Wat verder ter tafel komt

- 21.00 Afsluiting

- Nieuwjaarsborrel in café Tante Truus, Blekerstraat 21


André Wolff, voorzitter