Noorderhaven: riolering, adressering en elektriciteit

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

De riolering, adressering en postkasten in de Noorderhaven maken deel uit van het Verbeterplan Noorderhaven en Diepenring (2010) en zullen in 2014 verder gestalte moeten krijgen. Andere onderdelen van dit Verbeterplan staan op een zeer laag pitje omdat er geen geld meer voor is. Lees hierover in de gemeentelijke voortgangsrapportage van april 2013.


Laatste nieuws


Riolering

In het voorjaar van 2012 zijn alle toen aanwezige schepen geïnventariseerd door jachtexpert Blonk. Deze schepen kunnen aanspraak maken op een door de gemeente gesubsidieerde rioolinstallatie.


Postkasten en adressering

Alle schepen krijgen een administratief adres op een aangegeven locatie, maar hoeven daar niet precies te liggen. Van Noordzijde naar Zuidzijde en omgekeerd zou wel als verhuizing moeten worden beschouwd (voor de hulpdiensten). Er wordt een aantal adressen gereserveerd voor nieuwkomers. Totaal aantal adressen wordt ruim genomen. Dat betekent niet dat ze allemaal tegelijk gebruikt kunnen worden, want vol is vol. (10 meter doorvaartregel). Een dergelijk adres is niet hetzelfde als een vaste, overdraagbare ligplaats!


Electriciteit

In 2013 is veel te doen geweest over het verhoogde elektriciteitstarief en de wijze van factureren.

Begin februari 2014 zijn een aantal extra stroompunten aangelegd waardoor bewoners geen stroompunten en -facturen meer met elkaar hoeven te delen.


Nadere regelgeving

De gemeente wil graag preciezer aangeven welke schepen wel en welke schepen niet gewenst zijn in de Noorderhaven onder de noemer beeldkwaliteit. Het WCG vindt dit een onbegaanbare weg. De huidige Verordening Openbaar Vaarwater (VOV) is duidelijk genoeg, ook voor de Noorderhaven. Hierin staat onder andere dat een schip in de Noorderhaven niet-kwetsbaar, authentiek (historisch) en niet verwaarloosd moet zijn. Daarnaast mogen er alleen door de eigenaar bewoonde schepen in de Noorderhaven liggen. Er kan geen sprake zijn van nieuwe regelgeving zolang de bestaande regels niet gehandhaafd worden: eerst de onbewoonde schepen weg. De Gemeente geeft aan dat dit een alleszins redelijke en voor de hand liggende stelling is. Lees hier wat de precieze regelgeving is voor de Noorderhaven. De criteria voor verwaarlozing zijn onlangs uitgebreid. Meer over deze omstreden criteria is hier te lezen.