Nieuwsbrief WCG september 2020

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Van: Woonschepencomité Groningen <woonschepencomite.groningen@gmail.com>

Verzonden: zondag 6 september 2020 19:39

Onderwerp: Nieuwsbrief WCG September 2020


Beste mensen,

Ook nu is het helaas onmogelijk om op de gebruikelijke eerste maandag van de maand bij elkaar te komen in "Op Mars". Wèl is ons voornemen om volgende maand, oktober, op de eerste maandag de jaarlijkse Algemene ledenvergadering te houden in De Witte Zwaan. Hopelijk gaat dat lukken. Daarover nader bericht.

Een belangrijke gebeurtenis is de vorige week woensdag gehouden meningvormende gemeenteraadssessie waarin belangrijke stukken (bestemmingsplan en verordeningen) voor een laatste maal besproken werden. Woensdag as. volgt de definitieve vaststelling in de gemeenteraad. Er was opnieuw een grote inbreng van de bootbewoners, waarvoor dank. Schriftelijk door zienswijzen in te sturen en mondeling door "in te spreken" op de vergadering. Deze participatie van leden is van onschatbare waarde voor het effectief optreden van het WCG.

Dirk van Driel verwoorde op aangrijpende wijze wat het betekent om het wonen op water in Groningen op de kaart te zetten en te houden. De met de mond beleden sympathie vereist concrete invulling. "Nait soezen, moar doun". Dus: neem wonen op water op in de bestemmingsplannen, geeft daarin ligplaatsen aan. Zet de zaak niet op slot. Check hier het videoverslag en de schriftelijke inspraakreacties

Intussen zetten we ons onverminderd in voor de verbetering van de Woonschepenhaven. Er is enige voortgang, maar die is nog steeds structureel onvoldoende. Reden voor ons om opnieuw daarover met de wethouder te spreken.

Eindelijk is er een vergadering geweest met de gemeentelijke commissie Authentiek. Het resultaat is, zoals verwacht, niet bemoedigend. Wij overwegen het hele begrip Authentiek te schrappen als instrument voor toekenning van ligplaatsen. Zo verder voorwaarts. Neem vooral contact met ons op.

Groet,

Bestuur WCG, André, Gerrit, Koos