Nieuw bestuur WCG gekozen tijdens goedbezochte jaarvergadering

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

7 mei 2019


Op de goedbezochte jaarlijkse algemene ledenvergadering heeft, met één tegenstem en een enkele onthouding, de overgrote meerderheid van de bijna 50 aanwezige waterbewoners ingestemd met de voorgedragen kandidaten. Na een voorstelronde onder leiding van technisch voorzitter Inger Stevens introduceerde elke kandidaat zichzelf. Daarna volgde de stemming en was het nieuwe bestuur een feit.

André Wolff (voorzitter, Diepenring), Gerrit de Goede (penningmeester, Noorderhaven), Lammert Eggens (Woonschepenhaven), Koos Westerhoff (Noord Willemskanaal) en Dirk van Driel (secretaris, Verbindingskanaal) zijn de mannen die “het” samen met de bewoners uit de verschillende kanaalvakken gaan doen. De rollen moeten nog verdeeld worden, maar vast staat dat André Wolff de nieuwe voorzitter wordt en dat Dirk van Driel na 6 jaar voorzitterschap slechts een rol op de achtergrond wil spelen om bij te dragen aan de inhoudelijke en bestuurlijke continuïteit.

Uit de zaal werd nog opgemerkt dat het wel een erg mannelijke zaak is, bij eventuele opvolging of vervanging graag ook vrouwen. Dit werd door de nieuw aangetredenen toegezegd!

Ook werd tijdens vergadering de penningmeester decharge verleend voor de opgestelde jaarrekening, de financiële situatie van het WCG is gezond.

Een volledig verslag van de vergadering komt over enige tijd op de website.