Laatste ontwikkelingen Watervisie

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken


Ontwikkelingen 2014:

  • 06-01-2014 Het nieuwe WCG-bestuur heeft een kennismakinggesprek met wethouder Van der Schaaf. Deze stelt voor om de draad op te pakken bij versie 0.3. Nieuw beleid dient volgens de wethouder kostendekkend te zijn: met het oog op versie 0.4 een verontrustende gedachte. Lees hier een korte samenvatting van dit gesprek. Het huidige bestuur heeft ook bij versie 0.3 bedenkingen, omdat ze het niet eens is met een aantal aannames in het concept. Verder wil het WCG de harde garantie dat het liggeld niet opnieuw wordt ingevoerd en dat vaste ligplaatsen overdraagbaar blijven.
  • 07-02-2014 Collegebrief over de verwerving door de gemeente van de zogenaamde tramligplaatsen. Hierin neemt het college een voorschot op nieuw te formuleren beleid voor de uitgifte van ligplaatsvergunningen.
  • 14-02-2014 Het WCG stuurt een reactie naar de gemeenteraad waarin zij haar zorgen uit over de onjuiste suggestie dat vergunninghouders hun vergunning goedkoop ontvangen en deze vervolgens voor veel geld kunnen verzilveren. Verder wordt duidelijk gemaakt dat woonboten met ligplaatsen geen "vastgoed" zijn, dat ligplaatsvergunningen niet verhandelbaar zijn en dat er een voordelig en elegant alternatief bestaat voor het opkopen van ligplaatsen door de gemeente. De voorwaarden waaronder ligplaatsvergunningen via de wachtlijst worden uitgegeven zijn wel voor discussie vatbaar.
  • 10-03-2014 Verkennend gesprek met de gemeente over de voortgang van het project Wonen op het Water. Het WCG geeft een heldere opsomming van haar kritiek op het project tot dusver (zie hierboven). Voor de gemeente ligt alles na ruim 2 jaar overleg nog steeds open: ook de mogelijkheid van herinvoering van liggeld en een wijziging van het vergunningenstelsel. Hierop heeft het WCG opnieuw duidelijk haar grenzen aangegeven.