Laatste nieuws voor varende woonschepen

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Het informatieblad voor de grote pleziervaart van Janneke Bos verschijnt een paar keer per jaar en levert een schat aan informatie voor varende woonschepen.

Het januarinummer is hier te downloaden en bevat de volgende inhoud:

  • Eerste bijeenkomst van de examencommissies voor beroepskwalificaties * Examenkaarten Klein Vaarbewijs nu te downloaden * Nieuwe afbakening KVB2 * Examens Klein Vaarbewijs vanaf 2020 bij het CBR * Klein Vaarbewijs in een wip * Wijziging Rijnvaartpolitiereglement 1 * Wijziging Rijnvaartpolitiereglement 2 * Wijziging Rijnvaartpolitiereglement 3 * Nieuwe vaarregels in België * Internet consultatie Wijziging Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 * Nieuwe Inland Ecdis standaard gepubliceerd * Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart * Wijziging Binnenvaartregeling * Bijltjesdag? * Varend historisch erfgoed staat voor grote uitdagingen * Historische vloot gebukt onder regelzucht * Hoe zit dat nu met het CvO na 1 november? * CvO en CBB na 1 november 2018 * Brief Minister over boetebeleid binnenvaart en evaluatie toezicht binnenvaartwet * Minister wil zeeschepen van ideële organisaties aanpakken * Minister gaat zeeschepen van ideële organisaties aanpakken * Nieuwe regels voor zeeschepen van ideële organisaties * LED stoort marifoon en AIS * Einde voor rode diesel? * Rode diesel in de UK vervolg * Onderzoek zwavel en zeescheepvaart * Schipper krijgt de schuld, keuringsinstanties vrij * ILenT kan rondhouten gaan doorlichten * Scherpe controle op keurmeesters bruine vloot * D66 wil illegaal poepende schepen aanpakken * Motie verboden toiletwater te lozen * Motie voor verzegeling vuilwatertanks recreatievaart aangenomen * Het kleinste kamertje * Het kleinste kamertje, vervolg * Subsidieregeling riolering woonboten 2018 - 2020 * Subsidieregeling riolering woonboten 2018-2020 (regeling) * Beleidsregel subsidieregeling riolering woonboten 2018-2020 * Rabobank hypotheek wel mogelijk? * Wel hypotheek voor schepen mogelijk? * Scheepspost aangepast voor lezers * De FVEN zoekt nieuwe bestuursleden * De restauratieregeling mobiel erfgoed van het Mondriaan Fonds is opengesteld!! * Subsidie komt definitief in plaats van fiscale aftrek * Update afschaffing fiscale aftrek voor monumenteigenaren * Nieuwe versie Liggers Scheepsmetings Dienst * Boek Schepen die blijven nu ook te downloaden * Eerste Nationaal Mobiel Erfgoed Weekend op 14/15 sept 2019 * Handboek voor maritieme curatoren * Landschapsbiografie van het Waddengebied * Publicatie Palmhoutwrak een venster naar de gouden eeuw * Publicatie Ruimte voor water en erfgoed * Scheepsrestaurateurs: "Een monument verziek je niet" * Waardering maritiem erfgoed afgerond * Tienduizenden archeologische rapporten digitaal beschikbaar * Archief teruggevorderde binnenschepen na de Tweede Wereldoorlog