Laatste nieuws en agenda maandelijkse openbare bestuursvergadering

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Maandag 2 maart 2020 WCG vergadering

Plaats: Buurthuis Op Mars, HW Mesdagstraat 72

Aanvang: 20 uur

Maandag is het weer zo ver. Diverse ontwikkelingen (blijven) vragen om aandacht. Hoe staat het met de oplossingen die de gemeente zoekt voor de nog steeds niet opgeloste problemen na de revitalisatie in de Woonschepenhaven? De gemeente heeft het voornemen om Carrousel mogelijkheden te realiseren in Hoogkerk. Binnenkort behandelt het college het voorstel en de raad neemt hierover op 25 maart 2020 een besluit. Het zou fijn zijn als betrokkenen wat vertellen over de ontwikkelingen.

Het inspraakverslag en het ontwerpbestemmingsplan Openbaar Vaarwater gaan begin maart naar het college. Daarna zal het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage liggen. Bij de bespreking ervan met het WCG is afgesproken dat er een werkgroep gevormd gaat worden om consensus te krijgen over hoe de definitie t.a.v. authenticiteit moet luiden. Het WCG zal iemand leveren om in de werkgroep te participeren.

Jan Douwes heeft de gemeente een voorstel gedaan om vaste Ligplaatsen te creëren: de %-regeling. Dit houdt in dat bij nieuwbouw in ontwikkelgebieden een zeker percentage vaste Ligplaatsen wordt gerealiseerd (Suikerterrein, Eemshavengebied). Te vergelijken met een verplicht percentage sociale woningen bij stadsuitbreidingen. Interessante gedachten.

Lammert Eggens stopt helaas als bestuurslid. Het WCG zoekt nieuwe bestuursleden! We hopen op een grote opkomst.

Tot maandag a.s. in het buurthuis gelegen aan HW Mesdagstraat 72 Groningen van 20-22 u.

 • Agenda
  Opening
  Verslag vorige vergadering: klik hier voor houtstook
  Ontwikkelingen Woonschepenhaven
  Lammert Eggens stopt als WCG bestuurslid. Ontwikkelingen samenstelling bestuur WCG
  Kanaalvakken
  Carrousel haven Hoogkerk klik hier voor raadsvoorstel
  Naar aanleiding van Ontwerpbestemmingsplan Openbaar Vaarwater: vertegenwoordiging in werkgroep definitie authenticiteit
  De %-regeling van Jan Douwes
  Gedoogregeling Noorderhaven
  Wat verder ter tafel komt 
  Afsluiting

We zijn op tijd klaar voor een gezellige borrel bij Tante Truus in de Bleekerstraat om even na te praten en te socializen.

André Wolff, voorzitter