LWO in Vlot-magazine over overgangsrecht als gevolg van de nieuwe woonbotenwet

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

In het juninummer van Vlot-magazine staat het volgende artikel van de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) over het overgangsrecht van de nieuwe woonbotenwet.

Het WCG heeft in een eerder stadium al eens contact gehad met de LWO over deze materie.

Er valt wat betreft de Noorderhaven de volgende kanttekening te plaatsen:

De woonschepen liggen legaal in de haven, voor onbepaalde tijd, zonder vaste ligplaats, maar niet in strijd met het bestemmingsplan, zolang ze maar voldoen aan de VOV, artikel 21. Een unieke situatie in Nederland.

De woonboten in de Noorderhaven mogen permanent stil liggen, de vraag is dus: liggen in de Noorderhaven naast varende woonboten ook drijvende bouwwerken ?

Ook de LWO stelt dat varende woonboten niet onder de Woningwet en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) vallen en daarmee dus ook niet onder het overgangsrecht dat in diezelfde WABO is opgenomen.

Het overgangsrecht is eveneens niet van toepassing op de woonboten in de Noorderhaven omdat ze daar niet in strijd liggen met het bestemmingsplan openbaar vaarwater (BOV) (Pieter van de Sande, gemeente Groningen, Cor Goudriaan, woonbootadvocaat Amsterdam en Robert van der Velde, PlasBossinade advocaten)