Jaarvergadering 2021, agenda en stukken

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

9 september 2021


Vooralsnog zal op maandag 1 november a.s. de WCG jaarvergadering plaats vinden.

In verband met de Corona-maatregelen heeft in 2020 geen ALV plaatsgevonden. De concept jaarverslagen zijn gemaakt en de jaarrekeningen moeten worden opgemaakt. Dit laatste heeft weinig omhanden aangezien er nauwelijks kosten zijn gemaakt.

Een zeer prominente, urgente en meer dan zorgelijke kwestie betreft de continuïteit van het WCG bestuur en daarmee ook van het WCG. Al enige tijd is er een smalle numerieke bezetting en sinds juni dit jaar is het bestuur onderbezet. De huidige voorzitter stelt zich na zijn reguliere bestuursperiode van 2 jaar niet herverkiesbaar ivm een te drukke agenda.

Van een minimum benodigde van drie bestuursleden is er momenteel één die én door de leden is gekozen én is ingeschreven in de KvK betreffen: de voorzitter, André Wolff. Koos Westerhoff is gekozen door de leden, maar is niet ingeschreven in de KvK. Gerrit de Goede heeft zich vóór de zomer terug getrokken als bestuurslid. De voorzitter stelt zich niet herverkiesbaar.

Dit is de situatie ondanks twee jaar lobbyen en zoeken naar (meer) mensen die het bestuur willen bemensen. Het gebrek aan aanmeldingen zou een symptoom kunnen zijn van te weinig belangstelling door welke reden dan ook. Met deze situatie doet nu de vraag rijzen of het WCG nog wel levensvatbaar is. Het WCG is een orgaan dat de belangen behartigt mbt wonen op het water in de stad Groningen. Het is tevens een overlegpartner voor de gemeente Groningen aangaande waterzaken. De continuïteit wordt nu echter in hoge mate bedreigd door onvoldoende belangstelling onder de WCG leden voor een bestuurslidmaatschap. Serieus doet zich de vraag voor of het WCG als comité formeel kan blijven bestaan.

Bij deze plaatst het resterende bestuur een laatste oproep aan de leden om zich beschikbaar te stellen als bestuurslid. Aanmelden kan via de huidige voorzitter. Mocht hier geen serieuze reactie op komen dan moet het resterende bestuur zich beraden.


AGENDA jaarvergadering WCG 1 november 2021

(plaats wordt nog definitief bekend gemaakt)

Opening

  • Mededelingen
  • Verslag jaarvergadering 2019 (bijlage)
  • Jaarverslagen 2019-2021 (bijlage)
  • Financieel verslag 2020 (bijlage)
  • Bestuurlijke situatie WCG en het voorbestaan van het WCG
  • Wat verder ter tafel komt
  • Sluiting


Met vriendelijke groet,

André Wolff, voorzitter WCG