Inspraak, participatie en bestuurscultuur

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Het WCG heeft dit stuk over (gebrek aan) burgerparticipatie gestuurd naar het college van b&w, de gemeenteraad, alle wijkorganisaties en de media.

Zowel het Dagblad van het Noorden als de Groninger Gezinsbode besteden er ruim aandacht aan.


Recente artikelen over participatie en "cultuurverandering":


Reacties van andere organisaties:

  • Geert Hovingh van wijkvereniging de Rivierenbuurt stuurt ons als reactie een artikel uit hun buurtkrant van oktober jongstleden. Het is een uitstekend stuk over de plannen voor de Ringweg Zuid en het gebrek aan invloed van burgers bij de planvorming. Het artikel is hier te lezen.
  • Klaas Koetje (publicist en oud-voorzitter WCG) reageert met een sterk artikel over het spanningsveld tussen ambtelijk apparaat, bewonersorganisaties en politiek dat hij schreef naar aanleiding van de laatste gemeenteraadsverkiezingen.
  • Kars Marnink (Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg) onderschrijft de "noodoproep" van het WCG volledig, lees hier zijn korte reactie.


Heeft u of uw organisatie ook een bijdrage aan deze discussie, dan publiceren wij die graag op deze plaats. Mail naar: woonschepencomite.groningen@gmail.com


Eerdere artikelen in de media over burgerparticipatie, bestuurscultuur en -verandering:


Aanverwante artikelen: