Informatiesessie over Watervisie voor raadscommissie Ruimte&Wonen

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Na de roerige discussie over het concept-ambitiedocument "Koersen op water" was er bij alle partijen behoefte aan een beter zicht op de implicaties van dat document. Op 8 maart werd daarom een verdere uitwerking gepresenteerd, waarin vooral op de Diepenring nader werd ingegaan. Gelukkig is er van de aanvankelijke halvering van het aantal woonboten geen sprake meer, en wordt de zogenaamde verdunning op enkele locaties geconcentreerd. Het WCG zet vraagtekens bij de stelling dat bij de Stadsschouwburg vanwege een nieuwe bushalte zes tot acht schepen zouden moeten verdwijnen. Hoe lager het aantal schepen dat verplaatst moet worden, hoe haalbaarder de ambities.

Ook is duidelijk dat de Wet Verduidelijking Voorschriften Woonboten, die op 1 januari 2018 in werking treedt, van cruciaal belang zal zijn. Zo zijn de meningen nog verdeeld over de vraag of er voor varende woonschepen, hoewel deze zijn uitgezonderd van het Bouwbesluit, toch een omgevingsvergunning in enige vorm noodzakelijk is. Daarnaast lijkt de wet aanzienlijke ruimte voor interpretatie te bieden waar het gaat om het onderscheid tussen drijvende bouwwerken en varende schepen. Voor bestaande situaties heeft de nieuwe wet door het uitgebreide overgangsrecht dat is geformuleerd weliswaar weinig gevolgen, maar voor de nieuwe ligplaatsen die de Watervisie beoogt ligt dat anders.

Met de bewoners van de Noorderhaven zal nader overleg nodig zijn om recht te doen aan de bijzondere situatie die daar in de loop der jaren is ontstaan.