Hinder door golfslag in Boterdiep en Oosterhamrikkanaal, verslag informatieavond

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

18 juni 2019


Vanavond vond een informatieavond plaats van Rijkswaterstaat over de hinder in het Boterdiep en het Oosterhamrikkanaal door golfslag uit het van Starkenborghkanaal.

Rijkswaterstaat (RWS), het waterschap en de gemeente gaven een korte toelichting op de aanpak van het van Starkenborghkanaal en de verdeling van de verantwoordelijkheden. Vervolgens konden de bewoners vragen stellen en een toelichting geven op hun klachten. De indruk bestaat dat de situatie in het Boterdiep zelfs nog wat erger is dan in het Oosterhamrikkanaal. RWS gaf er duidelijk blijk van te weten wat het probleem is. Tussen Lemmer en de Oostersluis speelt dezelfde problematiek bij meerdere zijkanalen, dus het is geen onbekende materie voor ze.

Komend half jaar worden deze locaties geïnventariseerd en gemodelleerd zodat bekeken kan worden wat het effect van maatregelen in iedere specifieke situatie zal zijn. Gedacht kan worden aan uitdiepen van het kanaal, versmallen van de kop van het kanaal, speciale afmeervoorzieningen etc. Over het uitvoeren van de maatregelen die deze studie oplevert kan RWS nog geen uitspraak doen. De verantwoordelijkheden hiervan zijn verdeeld over RWS, waterschap en gemeente.

Wanneer er overlast is wordt iedereen opgeroepen hier melding van te maken op de Vaarmelder-app van Rijkswaterstaat. Iedereen die op de hoogte gehouden wil worden van de vorderingen van het onderzoek van RWS kan zich per email aanmelden op dit email adres: ryan.lievaart@rws.nl