Diepenring

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

De diepenring is het water rondom het oude stadscentrum van Groningen. In de hierna besproken plannen gaat het voornamelijk over het noordoostelijke deel (van de Steentilbrug tot en met de Noorderhaven).


Van kade tot kade

Verbeterplan van de gemeente Groningen voor de Diepenring. Van kade tot kade handelt over het watergedeelte van de diepenring.

Slot op Noorderhaven en beleidsregels


Stand van zaken mei 2013 (collegebrief, voortgangsraportage):

"De Noorderhaven is een vrijhaven met weinig regels. We willen de wildgroei tegen gaan door er een gereguleerde vrijhaven van te maken. Meer regels maar ook genoeg vrijheid. We zijn in overleg met het WCG om tot overeenstemming te komen over die regels. De basis vormen de bestaande regels die in de VOV staan. Aangevuld met eisen t.a.v. de schepen.

Uiteraard komt er een overgangsregeling voor schepen die er al jaren liggen en niet voldoen aan de nieuwe regels. Nu de discussies binnen het stadsbrede project ten aanzien van beeldkwaliteit e.d. tot overeenstemming hebben geleid, vormden deze afspraken de kaders voor de regels in de Noorderhaven. Het is de bedoeling om het gebruik van de nieuwe regels eerst uit te proberen en pas later op te nemen in een aanpassing van de VOV."

In 2014 geeft de betreffende beleidsambtenaar het WCG gelijk dat eerst de bestaande regels gehandhaafd moeten worden.

Het WCG vindt de bestaande regelgeving voor de Noorderhaven prima en acht verdere regelgeving overbodig: schepen die in aanmerking komen, het gebruik van de haven en de handhavingsbevoegdheden van de havendienst zijn voldoende beschreven in de Verordening Openbaar Vaarwater (V.O.V. 2006)


Visie Diepenring, de Parels en de Ketting

Verbeterplan van de gemeente Groningen voor de Diepenring. Van gevel tot gevel handelt over alles behalve het water.


Notities en documenten

  1. Kick-off plan Van Gevel Tot Gevel (pdf)
  2. Notitie WCG over de Diepenring, september 2009


Externe verwijzingen