Collegebrief met bijlagen over Watervisie

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Vandaag bij de B&W-besluiten verschillende stukken over de uitvoering van de Watervisie:

Brief aan de raad

Onderzoek aanpak slechte schepen

Onderzoek inventarisatie drijvende bouwwerken en varende schepen

Verkenning nieuwe liggebieden

Aan een WCG-advies op deze stukken wordt momenteel nog gewerkt.

Dat het WCG het moeilijk vond om tot een advies te komen (zoals in de brief aan de raad wordt gesteld) is onzin, er lagen geen afgeronde concepten voor. De gemeente verzocht het WCG op basis van de gemeentelijke powerpoint-presentatie van 8 november advies uit te brengen. Het WCG vond dat een merkwaardig verzoek omdat de presentatie globaal was en tal van zaken open liet. Het WCG-"advies" dat de gemeente nu opvoert is gebaseerd op een informeel gesprek met 1 bestuurslid, waarbij niet kenbaar is gemaakt dat dit gesprek als het WCG-advies zou worden opgevat. Een merkwaardige en vervelende gang van zaken en wederom in strijd met het convenant dat WCG en gemeente in 2010 hebben gesloten.