College van b&w presenteert plan van aanpak Noorderhaven: 18 tot mogelijk 36 schepen hebben een probleem

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

17 april 2019


Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag het plan van aanpak voor de Noorderhaven gepresenteerd.

De inhoud was van te voren al grotendeels bij het bestuur bekend en besproken tijdens de maandelijkse vergaderingen van het WCG. Op grond daarvan heeft het WCG op 8 november 2018 advies uitgebracht. Op 10 april is er een overleg geweest met wethouder Van der Schaaf van Ruimte en Wonen. Dit heeft nog tot kleine aanpassingen geleid, met name een vrij vage opmerking over (een verkenning van ?) een vorm van vergunningstelsel voor de Noorderhaven.

Dit zijn de stukken die vandaag naar de gemeenteraad zijn gestuurd:

Ons advies is vrij duidelijk: kies voor een andere, positieve benadering. Het gaat om de huisvesting van mensen. Alle schepen liggen met toestemming en dus legaal en voor onbeperkte tijd in de haven.

De uiteindelijke aantallen "probleemgevallen" (18 tot mogelijk 36) zijn iets lager dan tijdens ons advies. Toelichting: 18 schepen zouden niet voldoen aan alle voorwaarden van de Verordening Openbaar Vaarwater (artikel 21) en daarboven is van 18 schepen nog onbekend of ze wel zouden kunnen varen.

Het college van burgemeester en wethouders weet de aandacht aardig af te leiden met een leuk subsidieverhaal, maar dat is niet waar de bewoners direct op wachten. Het zou vooral moeten gaan over rechtszekerheid, of beter gezegd het gebrek daar aan. Het subsidieverhaal lost niets op als nu opeens blijkt dat je een “niet-authentiek” of “kwetsbaar” schip hebt. Waarom zijn deze schepen dan zonder restrictie en met huisnummer en toestemmingsbrief toegelaten ? De regels zijn niet veranderd. Wie het plan van aanpak goed bestudeert zal moeten concluderen dat een flink aantal bewoners vanaf nu zonder duidelijke reden in onzekerheid terecht gekomen is. "Wat hangt ons boven het hoofd, staat onze huisvesting op de tocht en vooral: waarom nu, opeens ?"

OOGTV komt direct met een reportage, hier te zien.

Het plan van aanpak Noorderhaven zal op woensdag 8 mei om 20.00 als discussiepunt B1 aan de orde komen in de raadscommissie Ruimte en Wonen. Het WCG verwacht een zeer pittige discussie. We gaan vanaf nu dan ook de politiek zorgvuldig informeren.

Update 18 april: