Brief gemeente over problemen Woonschepenhaven, geen concrete oplossingen

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

De gemeente heeft op 25 januari 2019 deze brief aan de bewoners van de Woonschepenhaven gestuurd.

De problemen met de drinkwater- en gasleidingen worden vooral bij de bewoners neergelegd.

Over alle andere problemen wordt niet gerept. Het WCG is vooraf gevraagd op de inhoud van de brief te reageren, onze reactie was als volgt:

  • Het legionellaprobleem wordt ten onrechte vrijwel geheel bij de bewoners neergelegd, terwijl het vooral zou moeten gaan om de aanleveringstemperatuur van het drinkwater die deze zomer hoger dan de wettelijk toegestane 25 graden is geweest zoals aangetoond door Waterlab Noord. Het Waterbedrijf Groningen is beslist geen onafhankelijke partij in deze, integendeel, ze hebben de gemeente geadviseerd het omstreden systeem zo aan te leggen. Of het systeem aan de wettelijke normen voldoet zouden we dan ook graag vastgelegd willen zien in de vorm van een certificaat van een onafhankelijke instelling, zoals het KIWA.
  • Het probleem/gevaar met de gasleiding is volgens deskundige installateurs de te geringe diameter van de aanvoerleidingen over de steiger (en de te geringe gasdruk als gevolg daarvan), dus niet het stukje tussen steiger en schip. Zeker als de gasdistributie die voor één huishouden is bedoeld ook nog door 4 huishoudens wordt onderverdeeld, hetgeen meerdere keren voorkomt. Onafhankelijk onderzoek zal hier uitkomst moeten bieden. Schepen die (iets) verplaatst zijn in het kader van de revitalisering, hebben daar niet om gevraagd maar moeten wel dure nieuwe nutsleidingen aanleggen omdat ze bijvoorbeeld te kort geworden zijn.
  • Er wordt niets gezegd over alle andere problemen in de haven: losse nutskasten, kapotte golfbreker (sluisdeur), buitendijk met puinafval, scherpe delen overal, gevaarlijke afmeervoorzieningen bij de ingang van de haven, etc. Gladheid van de steigers. De steigers zijn gefreesd omdat ze direct schade vertoonden als gevolg van een productiefout. In plaats van nieuwe betonplaten te eisen heeft de aannemer ze gefreesd waardoor er water op blijft staan. Allemaal zaken die meerdere raadsleden eind vorig jaar ook zelf hebben geconstateerd.
  • Afgelopen zomer heeft wethouder Van der Schaaf tijdens de bewonersbijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan toegezegd dat de bewoners een brief namens het college van b&w zullen ontvangen waarin staat dat de huidige terrassen en schuurtjes gelegaliseerd zullen worden en dat daar geen leges aan verbonden zullen zijn. De leges voor nieuwe ligplaatsvergunningen (vanwege verplaatsingen in het kader van de revitalisatie) zouden komen te vervallen. De brief is tot op heden niet door de bewoners ontvangen. Het ligt voor de hand dat deze brief eerst en vooral prioriteit heeft.

Het WCG is vooral benieuwd hoe een nieuw college van burgemeester en wethouders tegen deze eindeloos slepende narigheid aan zal kijken....


Meer informatie: