Brief college van b&w over de Actualisatie Regels (wonen op het) Water

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

5 juni 2019


Vanwege de invoering van de nieuwe woonbotenwet per 1 januari 2018 en de uitvoering van de Watervisie uit 2017 moet de gemeente de Verordening en het Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater aanpassen, alsmede een Welstandsnota opstellen. Dit heeft vooral gevolgen voor het verbouwen of vervangen van woonboten.

Over de stand van zaken heeft het college van b&w de gemeenteraad met onderstaande stukken geïnformeerd:


Op 5 juni heeft het WCG hierover een overleg gehad met de gemeente. Nadere informatie volgt binnenkort.